Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Inbjudan till "Grundutbildning Barn/Ungdom" - Genomförs digitalt 11 maj kl 18-21

Om grundutbildning barn/ungdom:

Grundutbildningen är den första utbildningen du går oavsett vilken åldersgrupp du tränar på barn- och ungdomsnivå. Utbildningen är på 3 timmar och genomförs digitalt, innehållet är Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy och ledarskap.

Tid och plats:

Genomförs digitalt, via plattformen Teams, 11 maj kl 18-21. Anmälda deltagare får länk via sin mejl som ni ansluter med. Inga förkunskaper krävs. En stabil internetuppkoppling är dock bra att ha. Går bra att ansluta via mobil/platta/dator.

Anmälan (obligatorisk):

Kostnad 850kr. Faktureras i efterhand. Anmälan senast fredag 7 maj (då förberedande material skickas till deltagarna 8 maj). Anmäl er här - klicka på mig!

Att göra före utbildningstillfället:

Innan utbildningstillfället ska du ha logga in på utbildningswebben för Grundutbildning via utbildningsportalen och läst in dig på kursmaterialet samt sett de kortare filmerna. Lördagen den 8 maj får du en kallelse med en kod till utbildningsportalen samt en länk som du ska kopplar upp dig på. Tanken med detta är att skapa förförståelse för kursens innehåll samt möjliggöra fördjupade diskussioner på utbildningstillfället.

Vid kurstillfället:

Under utbildningen kommer ni både lyssna som en stor grupp och ibland delas in i digitala grupper (diskussion i mindre grupper).

Efter utbildningen:

Efter grundutbildningen kan du sen gå Steg 1. När du gått Steg 1 utbildningen, på den nivå du är ledare i, får du din ledarlicens. Kurstillfällen för steg 1 kommer senare. Observera att grundutbildning i sig inte berättigar till ledarlicens. Alla som är ledare skall ha gått grundutbildningen. Minst 1 ledare i båset (vid match) måste ha en ledarlicens (grundutbildning+steg1).

Frågor/funderingar:

Är något oklart kring denna utbildning mejla din fråga till utbildningsansvarig Ingela Asplund (RF-SISU): ingela.asplund@rfsisu.se

Lämna kontaktuppgifter så återkopplar hon så fort hon har möjlighet.

short_text    Publicerat av Per Pålsson 2021-07-26, kl 15:14