Distriktslag P-03 Träff 2 25 augusti i Öbacka. Läs och anmäl er!

Här kommer information om andra träffen för Distriktslaget P-03.

Observera att det fortfarande är ett öppet tillfälle för alla spelare i Västernorrland. Du kan delta även om du inte deltog första tillfället (25:e maj i Sundsvall).

Inbjudan till träff 2:

Söndag 25:e augusti Öbacka sporthall, Härnösand.

Observera att upplägget nedan bygger på att vi blir lika många spelare som vid träff 1. Då vill vi dela upp i 2 grupper för bättre kvalitet! Så varje spelare skall bara delta på ett av passen. Vilket pass man kommer med i meddelas efter anmälningstiden gått ut (publiceras under "Distriktslag" på hemsidan, och som nyhet). Blir det färre anmälda gör vi om till ett pass, men kör då lite längre tid.

Tid grupp 1: kl 09.00 - 11.30 (var ombytt och klar till 09.00).

Tid grupp 2: kl 12.30 - 15.00 (var ombytt och klar till 12.30).

Samtliga spelare som är intresserade (pojkar födda 2003 tillhörande Västernorrland, anslutna till en klubb) är välkomna.

Träffen startar med lite information. Därefter träning och spel.

Anmälan senast tisdag 20 augusti (obligatorisk):

Anmäl dig via denna länk - klicka på mig! Läs informationen noga på länken innan du skickar in anmälan. Har ni frågor/funderingar finns kontaktinformation på länken!

OBS! Krockar träffen med en fotbollsmatch så ska ni välja fotbollen. Men mejla då besked att ni är intresserade men att ni har fotboll den dagen!

Startsidan, på hemsidan, för distriktslagen, hittar du här - klicka på mig!

short_text    Skrivet av Per Pålsson 8 augusti 2019