Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Covid-restriktioner gällande från 1 december 2021

Begreppet deltagare/åskådare:

- Polisen har tidigare definierat deltagare som åskådare.
- Vaccinationsbevis krävs alltså då ej för:
- Spelare
- Ledare
- Domare
- Funktionärer
- Andra som kan anses arbeta på uppdrag av arrangören

Arrangörens tre val:

Val nr 1: Färre än 100 åskådare:

- Arrangemanget kan genomföras utan restriktioner.

- Smittskyddsåtgärder ska oavsett vidtas.

Val nr 2: Fler än 100 åskådare men MED restriktioner:

- Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.

- Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

- Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

-Smittskyddsåtgärder ska oavsett vidtas.

Val nr 3: Fler än 100 åskådare men UTAN restriktioner:

- Kontrollera vaccinationsbevis på alla från 18 års ålder och genomföra evenemanget utan restriktioner (enligt FHM´s besked 26/11 sattes åldersgränsen på 18år).

- Smittskyddsåtgärder ska oavsett vidtas.

Västernorrlands Innebandyförbunds direktiv:

1. Samtliga seriematcher skall följa något av valen ovan om man har öppet för publik.

2. Vid ungdomssammandrag div 7,8,9 skal val nr 3 användas. Det är enda sättet att kunna genomföra arrangemanget med så många deltagare. Så alla över 18år skall visa covidpass (eller intyg på att man ej kan/får vaccineras). Ungdomarna under 18år behöver inte visa nåt. Spelare som sätter sig på läktaren i väntan på nästa match då räknas som åskådare. Men följer man val 3 blir detta inget problem.

3. Tidigare råd om att inte delta eller besöka arrangemang om man känner sig sjuk gäller (se allmänna råden längst ner).

4. Vid arrangemang följa smittskyddsåtgärder enligt nedan så mycket det går (alla punkter berör inte jämnt).

5. Håll koll på SIBF´s Covid-sida där ett samlat protokoll finns för innebandyn, som uppdateras löpande vid behov. Sidan hittar du här - klicka på mig!

Cuper:

- Rådet att ha dialog med den regionala polismyndigheten ligger kvar.

- Polisen är de som avgör om restriktioner gäller en ”plan” eller ”under samma tak”.

- Spelare och ledare är att betrakta som åskådare då de inte utövar innebandy.

Smittskyddsåtgärder - Generellt:

1. Informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas.

2. Erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, eller erbjuda handdesinfektion.

3. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.

4. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.

5. Säkerställa att personal eller funktionärer får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta.

6. Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Smittskyddsåtgärder - Trängsel:

1. Åtgärder vidtas för att sprida ut deltagares ankomsttid om möjligt.

2. Anordnaren av en sammankomst eller tillställning som pågår under flera dagar, exempelvis en mässa, kan informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.

3. Anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar.

4. Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.

5. Anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken.

6. Anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig.

7. Personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen.

Kontroll av vaccinationsbevis:

1. Vaccinationsbevis eller intyg att man inte kan vaccinera sig är det enda som gäller. Ej tillfrisknande eller negativt PCR-test.

2. ID-kontroll ska göras av alla för att säkerställa att det är rätt person kopplat till rätt vaccinationsbevis, samt för att säkerställa ålder på yngre deltagare utan vaccinationsbevis.

Hur du hämtar vaccinationsbevis:

Hämta kan du hämta vaccinationsbevis digitalt - klicka på mig!

Vaccianationsbevis - Generell information och alternativ - klicka på mig!

Allmänna råd:

Allmänna råd för ovaccinerade:

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

- hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vid symtom:

- Stanna hemma och testa dig om du får symtom.

- Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

- Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.

- Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

- Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och PS-virus.

- Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.

Negativt test:

- Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du testat negativt och blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

- Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar. För andra omkring en vecka eller längre. Med stöd av de här rekommendationerna behöver du själv bedöma när du är frisk och kan komma tillbaka till dina dagliga aktiviteter.

Positivt test:

- Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som har covid-19.

- Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna om du stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började och varit feberfri de två senaste dygnen samt känner dig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

 

short_text    Publicerat av Per Pålsson 2021-11-30, kl 11:26