Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Idrottsmedel - subventionerade utbildningar

Idrottsmedel

Ledare som går utbildningar har möjligheten att ansöka om subvention på deltagaravgiften. Här kan du läsa om vilka utbildningar som subventioneras 2021.  

Regler och viktiga datum

• Ansökan öppnar den 15/1-2021.
• Ansökan stänger den 30/10-2021 eller när pengarna är slut.
• Inga föreningar är garanterade subvention men alla har möjligheten att söka så länge pengarna räcker. 
• Distriktsförbund arrangerar och genomför ledarutbildningar centralt eller i förening och fakturerar sedan deltagande föreningar.
• Ansökan måste skickas in inom 60 dagar från och med det datum som står på fakturan. Om föreningar ansöker efter det att 60 dagar har gått eller efter den 30/10-2021 kommer ansökan ej att godkännas.
• Om föreningar blir utan subvention på grund av att pengarna tagit slut kommer de att informeras om vad som gäller. 
• Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen, vid skapande av ansökan väljs Idrottsmedel via Svenska Innebandyförbundet -> Projektstöd IF -> Ledarutbildning 20201.