Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Styrelsen och kommittéer

Styrelse, kommittéer och grupper säsongen 2019/20:

Styrelsen:

För att mejla till alla i styrelsen samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.styrelsen@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Tomas Lindberg (Sundsvall) tomas.lindberg@innebandy.se

Vice ordförande:

Stina Norström (Sundsvall) stina.norström@innebandy.se

Ledamöter:

Selim Tahiraj (Fränsta) selim.tahiraj@innebandy.se

Fredrik Karlsson (Sundsvall) fredrik.karlsson@innebandy.se

Sofie Gagnfors (Bålsta) sofie.gagnfors@innebandy.se

Catarina Callhammar (Sundsvall) catarina.callhammar@innebandy.se

Maria Dahlin (Örnsköldsvik) maria.dahlin@innebandy.se

Anki Timståhl (Sundsvall) anki.timstahl@innebandy.se

Tävlingskommittén (TK):

För att mejla till alla i tävlingskommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.tavling@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Selim Tahiraj (Fränsta) selim.tahiraj@innebandy.se

Ledamöter:

Stina Norström (Sundsvall) stina.norström@innebandy.se

Björn Arkad (Bollstabruk) - bjorn.arkad@innebandy.se

Hans Ådahl (Alnö) - hans.adahl@innebandy.se

Tommy Häggström (Själevad) - tommy.haggstrom@innebandy.se

Susanne Rönnberg (Kvissleby) - susanne.ronnberg@innebandy.se

Ungdomskommittén (UK):

För att mejla till alla i ungdomskommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.ungdom@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Fredrik Karlsson (Sundsvall) fredrik.karlsson@innebandy.se

Ledamöter:

Sofie Gagnfors (Bålsta) sofie.gagnfors@innebandy.se

Henrik Ädel (Sundsvall) - henrik.adel@innebandy.se

Fredrik Söderlund (Sundsvall) - fredrik.soderlund@innebandy.se

Micke Vågeteg (Njurunda) - mikael.vageteg@innebandy.se

Regionala Domarkommittén (RDK):

RDK är övergripande kommitté som står över de lokala domarklubbarna (LDK, se längre ner). RDK kan ta beslut som gäller hela domarverksamheten i Västernorrland, samt är högsta beslutande lokala organ i disciplinärenden gällande distriktets egna domare.

För att mejla till alla i Regionala Domarkommittén samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.rdk@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Maria Dahlin (Örnsköldsvik) maria.dahlin@innebandy.se

Ledamöter:

Tomas Lindberg (Sundsvall) tomas.lindberg@innebandy.se

Peter Näslund (Örnsköldsvik) peter.naslund@innebandy.se

Kontakt LDK Jämtland (vid samarbetsfrågor):

Urban Henrixon (Östersund) urban.henrixon@innebandy.se

Kontakt LDK Hälsingland (vid samarbetsfrågor):

Patric Jonsson (Gnarp) patrik.jonsson@hudiksvall.se

Lokala Domarkommittén (LDK) Örnsköldsvik:

För att mejla till alla i lokala domarkommittén Örnsköldsvik samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.ldkornskoldsvik@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Mikael Körning mikael.korning@innebandy.se

Ledamöter:

Fredrik Söderholm fredrik.soderholm@innebandy.se

Maria Dahlin maria.dahlin@innebandy.se

Mikael Berglund - mikael.berglund@innebandy.se

Peder Lövdahl - peder.lovdahl@innebandy.se

Tindra Edlund - tindra.edlund@innebandy.se

Lokala Domarkommittén (LDK) Sundsvall:

För att mejla till alla i lokala domarkommittén Sundsvall samtidigt kan följande adress användas:

vasternorrland.ldksundsvall@innebandy.se

Önskas personlig kontakt med en viss medlem använder ni deras personliga mejl enligt nedan:

Ordförande:

Robin Palander robin.palander@innebandy.se

Ledamöter:

Markus Helsing markus.helsing@innebandy.se

Per Pålsson per.palsson@innebandy.se

Kenny Windahl kenny.windahl@innebandy.se

Josephine Eriksson josephine.eriksson@innebandy.se

Yngwe Lindström yngwe.lindstrom@innebandy.se