Nedan presenteras en tidslinje för att få en bättre överblick av ny Schyssta Cupen.


Tidslinje förening
(Exempel på hur det kommer se ut från inbjudan fram till första omgången)

 • April-maj – föreningen inkommer med önskemål om hemmahall samt antal Schyssta Cupen målburar som finns tillgängliga.

 • April – möjligheten att anmäla lag till omgångarna öppnar, deadline för anmälan är tre veckor innan respektive omgång.

 • Maj – föreningen inkommer med önskemål om man önskar välja ut specifika omgångar (av de nio stycken tillgängliga) där man vill arrangera sammandrag.

 • Maj – StIBF bjuder in till informationsträff för föreningar samt ambassadörer för information om nya upplägget  Schyssta Cupen.

 • September 18:e – deadline för anmälan till första omgången 8-9/10.

 • September 20:e – StIBF meddelar föreningarna vilka som tilldelats sammandrag inför helgen 8-9/10.

 • September 27-29:e – StIBF skickar ut spelscheman till samtliga lag och arrangörer inför helgen 8-9/10.

 • Oktober 3:e – arrangörsförening får ansvar att hantera ev avhopp/förfrågningar om sammandraget osv.

 • Oktober 8:e eller 9:e – föreningen ansvarar för att sargen är uppsatt, att domare är på plats samt att samtliga lag anmälda till deras sammandrag får spela tre stycken matcher.


Processen upprepas inför säsongens samtliga nio arrangemang. 

Tidslinje lag

 • September – StIBF bjuder in till uppstartsmöte för ledare på grön nivå. Presentation av nya upplägget för Schyssta Cupen samt annan viktig info.

 • September 18:e – deadline för anmälan till första omgången 8-9/10. Vid anmälan anges diverse önskemål. Exempel: om träningsgruppen anmäler tre stycken lag till helgen 8-9/10 så kan man ange att samtliga lag vill åka till samma sammandrag eller separata. Man kan även ange om man vill undvika krockar mellan t.ex. två av lagen. Man kan även ange om man föredrar matcher på lördagen eller söndagen. StIBF kan inte garantera att samtliga önskemål tillgodoses men vi gör vårt bästa.

 • September 20:e – StIBF meddelar lagen vilket sammandrag samt dag de är placerade i inför helgen 8-9/10.

 • September 25:e - Lag som avanmäler sig med mindre än två veckors framförhållning till sammandragen debiteras med 400:- per avanmält lag. Detta av respekt för arrangörer samt deltagande lag.

 • September 27-29:e – StIBF skickar ut spelscheman till samtliga lag och arrangörer inför helgen 8-9/10.


Processen upprepas inför säsongens samtliga nio arrangemang.

Logga Schyssta Cupen1
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS