Protester behandlas enligt Svenska Innebandyförbundets tävlingsföreskrifter. På denna sida sammanfattas de viktigaste punkterna.

Förutsättningar
Domarnas beslut i samband med match avseende matchhändelser är slutgiltiga. Protest mot dessa beslut kan ej ske. Protest ska, för att äga giltighet, inkomma skriftligen samt innehålla de skäl på vilken den grundar sig och vara undertecknad av föreningen. Samt att protestavgiften om 2.000:- skall vara StIBF tillhanda. Bankgiro 635-4591.

Seriespel
Protest och bevis för att protestavgift (2.000:-) inbetalats ska ha inkommit till administrerande myndighet senast på den tredje (3:e) vardagen efter den match protesten avser.
Protest avseende matcher i tävlingens två sista omgångar, samt kvalspelsmatch, ska ha inkommit till administrerande myndighet senast 24 timmar efter avslutad match.

Turnering
Protest och protestavgift ska ha inkommit till turneringens Tävlingskommitté senast två (2) timmar efter avslutad aktuell match eller före eventuellt slutspel om slutspelet inträffar inom två (2) timmar efter den match protesten avser. Detta innebär att fastställd protestavgift ska erläggas i kontanta medel inom ovan tidsangivelser.

Överklagan
Administrerande myndighets beslut i protestärende får överklagas hos kontrollerande myndighet. Besvär inges till kontrollerande myndighet senast fjorton (14) dagar efter angivet datum på beslutsmeddelandet.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS