Till säsongen 2022-2023 genomför Stockholm Innebandy en stor förändring gällande matchändringar.

Förändringen innebär att de tidigare två kostnadsfria matchändringsperioderna tas bort. Och ersätts med ett system där man kan flytta matcherna gratis över hela säsongen förutsatt att man är ute i god tid.

Matchändring
Gratis matchändring fram till tre veckor innan match. I samband med att spelschemat blir offentligt gäller gratis matchändringar fram till 18 september.

Tre veckor fram till sex arbetsdagar innan match kostar matchändringar 500:-.
Fem arbetsdagar innan match ökar kostnaden till 1000:-

Domarna har rätt till ersättning om matchändring görs fr.o.m. 2,5 vardagar fram till kl.12.00 sista vardagen före match. (För en helgmatch skulle detta innebära att matchändringar efter kl.12.00 på onsdagen så får initierande lag även stå för domarkostnaden utöver 1000 kr i matchändringsavgift.)

För att en matchändring ska räknas som inskickad ska motståndarna till initierade förening godkänt matchändringen. Därefter skickas matchändringen vidare till Stockholms Innebandyförbund. Den tidigare regeln med tre gratis matchändringar per lag tas bort.

Syftet med de nya reglerna är att dels underlätta för verksamheten gällande matchändringar men också skapa förutsättningar för Stockholm Innebandy, att kontinuerligt jobba med komprimera schemat i hallarna.

De håltimmar som uppstår i samband med matchändringarna kan tätas ihop, vilket underlättar ur domarsynpunkt, caféscheman samt att andra idrotter inte planeras in i de hål som uppstår i schemat.

Matchflytt direkt i iBIS

Matchflytt i iBIS
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS