Schyssta Cupen är den största och främsta inkörsporten för innebandyspelare i Stockholmsområdet i åldrarna 6-9 år (grön nivå), samt den första kontaktytan för många aktiva gällande matchspel.

Vi vill därför understryka att schyssta cupen är förbundets kanske viktigaste tävlingsform, som ständigt behöver belysas och utvecklas.

Som en del i detta kommer schyssta cupen med start säsongen 2022-2023 att struktureras om och förändras.

Under tidigare säsonger, under andra namn (Knatteligan, Minicupen etc.) har innebandyspelare påbörjat sina resor mot ett livslångt idrottsintresse med gott resultat, men i ett försök att ständigt utveckla formatet, har förbundet under säsongen 2021-2022, tillsammans med en referensgrupp, diskuterat och analyserat schyssta cupen och kommit fram till ett antal slutsatser, bland annat:

 • Det behövs ett system där fler matchtillfällen möjliggörs för fler lag
 • Jämnare antal matcher per lag ska kunna säkerställas
 • Fler spelplatser och arrangerande föreningar eftersökes
 • Det behövs vara lättare för lagen att planera sin säsong
 • Administrationen för arrangerande förening behövs minskas
 • Schyssta Cupen behöver integreras i iBIS, och på så sätt säkra licensiering/försäkring för samtliga spelare.

Med dessa fokuspunkter i åtanke skapades en arbetsgrupp från StIBFs kansli med syfte att förändra strukturen för schyssta cupen.


Med stora penseldrag kan dessa förändringar sammanfattas med att:

 • Stockholms Innebandyförbund blir, till skillnad från tidigare, administrativt ansvariga för schyssta cupen.
 • Samtliga sammandrag läggs upp, schemaläggs och anmäls genom Ibis.
 • Sammandragen är inte längre oregelbundet flytande utan schemaläggs innan säsongsstart genom 9 omgångar, där lag får välja att vara med på en, flera eller samtliga sammandrag. (se mer information under fliken anmälan och sammandrag)
 • Anmäler man sig till en omgång är man garanterad att få delta, till skillnad från tidigare, då kölistor och fulltecknade sammandrag förekommit.
 • För att ändå ha den flexibilitet som varit schyssta cupens styrka har man möjlighet att upp till tre veckor innan varje omgång anmäla/avanmäla lag.
 • Spelplatserna kommer fördelas ut till flertalet föreningar varje omgång, i syfte att säkerställa geografisk spridning samt fler spelplatser.
 • Målbilden med varje sammandrag är att 8 lag deltar genom 2 grupper, där samtliga lag spelar 3 matcher under 2 timmar. Vissa föreningar kan anordna flera sammandrag per dag.
 • Föreningarna som utses till arrangör för respektive sammandrag har ansvar för att bygga sarg, ordna med ett sekretariat (en person minst) samt lösa uppkomna frågor och hinder som kan uppstå under själva matchdagen. Vidare får självklart föreningen bedriva caféverksamhet om möjlighet och viljan finns.

Schyssta Cupen har fungerat relativt bra i Stockholm genom åren. Dock har vår struktur och ramverk skilt sig en del från övriga distrikt. Detta är något vi har haft i åtanke när vi förändrat strukturen. 

Logga Schyssta Cupen1

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS