Utbildning ger sin bild av den gångna säsongen

Publicerad
Skadehantering

Ledare inom Svensk Innebandy ska bidra till att så många som möjligt är aktiva i innebandyn så länge som möjligt. Med välutbildade ledare är vi övertygade om att fler väljer att fortsätta utöva vår idrott. 


Ett fantastiskt utbildningsår!

Stockholm gör återigen ett fint utbildningsår och totalt utbildades 1 522 ledare i distriktet. Det är glädjande att våra föreningar tycker att utbildade ledare är viktigt och fortsätter satsa på de olika utbildningar som erbjuds. Dels genom att anmäla till de centralt arrangerade tillfällena men också genom att köpa hem utbildningar till hemmaplan. Antalet kurstillfällen hos föreningarna har ökat då allt fler föreningar väljer att arrangera utbildningsveckor och samlar sina ledare till ett och samma tillfälle. 

Även våra domarutbildningar har varit välbesökta och när säsongen summeras har vi utbildat 190 nya matchledare och 166 nya distriktsdomare. Vi minskar på antalet utbildade matchledare men ökar med hela 58% på utbildade distriktsdomare. En fantastisk siffra.  

Stor tack till alla duktiga och kompetenta instruktörer som ser till att utbildningarna håller hög kvalité och som inspirerar och motiverar våra ledare och domare i distriktet!

Lansering av nya utbildningar  
Under året lanserades Steg 2 Röd, Målvakten Svart samt digitala utbildningen Regelkunskap på Blå, Röd och Svart nivå. Tillsammans med RF-SISU Stockholm kunde vi även erbjuda NPF och Skadehantering. Samtliga utbildningar blev väldigt uppskattade och populära att delta på. Samtliga av dessa utbildningar kommer fortsätta vara en del av det ordinarie kursutbudet kommande säsong.

SM-konferens
I samarbeta med Svenska Innebandyförbundet arrangerades den årliga SM-konferensen på Bosön. Detta år riktade sig konferensen till ledare inom barn- och ungdomsinnebandy och årets teman var NPF, spelarutveckling, idrottsföräldrar, trygg idrott samt toppning & selektering. Deltagarna fick även lyssna till flertalet föreningsexempel. Det var även ett tillfälle att få utbyta inspiration och erfarenheter med andra ledare. Totalt deltog runt 80 personer från föreningar runt om i innebandysverige på konferensen som avslutades med SM-finalen på Fridens Arena.

För att ytterligare utveckla och stärka ledare inom Svensk Innebandy har flera insatser gjorts under säsongen. Bland annat har konferenser, möten, både fysiska och digitala, med Svenska Innebandyförbundet och representanter från distrikten arrangerats där bland annat utvärdering av befintliga och planering av nya utbildningar skett. 

Publicerad av Mathias Wegnebring

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS