Antal domare per förening

Publicerad
Domarpar Tjejer
Föreningar som deltar i Stockholm Innebandys seriespel ska hålla med aktiva domare.

Med en aktiv domare menas att respektive domare ska döma minst 25 matcher per säsong och att domaren sköter sina åtaganden gentemot Stockholms Innebandyförbund.

Förening som inte har aktiv/aktiva domare åläggs att betala en administrativ avgift om 3.000kr/domare vilken faktureras i slutet av säsongen.

Föreningarna ska hålla med en aktiv domare per vart femte lag som deltar i seriespel i blå medel och uppåt. Observera att dessa regler inte gäller nya föreningar det första tävlingsåret.

1-5 lag = 1 domare
6-10 lag = 2 domare
11-15 lag= 3 domare osv.

Syftet med detta är ett incitament för föreningarna att skicka sina juniorer/ungdomar på domarkurs och hjälper således förbundet med domarrekryteringen.

Utan domare blir det inga matcher och vi ser det som ett gemensamt ansvar för alla i distriktet att hjälpas åt med att se till att vi har tillräckligt med domare för att kunna bedriva verksamheten.

Formuläret ska vara Stockholm Innebandy tillhanda senast 10 Mars 2024.

Till formuläret - Antal domare per förening!
Dela
Samarbetspartners

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS