Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Organisation

Organisation

Distriktslagsorganisationen är en sammansättning av förbundsanställd personal samt ideellt engagerade personer med förtroendeuppdraget att leda och utveckla DiL-verksamheten. Gruppens huvudsakliga uppgift är att driva DiL-verksamheten som ett talang- och spelarutvecklingprogram där utbildning har större fokus än sportsliga resultat.

Daniel Kölborn - Distriktslagsfrågor
Tel: 08-564 889 49
E-post: daniel.kolborn@innebandy.se

Mathias Wegnebring - Kommunikation
Tel: 08-564 889 57
E-post: mathias.Wegnebring@Innebandy.se

Daniel Kölborn - Sportchef (Pojkar -06)
Tel: 08-564 889 49
E-post: daniel.kolborn@innebandy.se

Alexander Vestman - Sportchef
(Flickor -05, -06 & Pojkar -05)

Tel: 073-971 10 36
Mejl: avestman@gmail.com