Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Distriktslagsverksamheten

Distriktslagsverksamheten

Efter att Stockholms Innebandyförbund (StIBF) fått in alla nomineringar kallas spelarna till uttagning via StIBF´s hemsida och e-post. Detta innebär att det är viktigt att man meddelar en mejladress som är aktuell och som kontrolleras ofta. Alla fortsatta besked meddelas via hemsidan.

På pojksidan ligger antalet nominerade spelar på ca 120-160 och flicksidan ca 90-120 st, vilket innebär att ett stort antal spelare skall visa upp sig under träningstiden. Det innebär såklart en stor press och det är viktigt att komma ihåg att de flesta i slutändan inte blir uttagna till Distriktslaget.

Efter genomförd uttagning får spelaren efter ett par dagar besked via hemsidan om man gått vidare till nästa uttagning eller inte.

När ca 30-40 spelare återstår spikas träningstruppen. Träningstruppen tränar sedan tillsammans till oktober. Då meddelas spelarna personligen om man tagit sig ända in i SM-truppen.

Tränarna för distriktslagen har en svår uppgift framför sig. De ska under relativt kort tid ta ut en trupp som ska representera Stockholm under SDF-SM. Stockholms Innebandyförbund ställer höga krav på tränarna och att de spelare dem tar ut är goda representanter för Stockholms Innebandyförbund.

I ett lagbygge handlar det ofta om att hitta rätt rollspelare, därför är det inte alltid de 20 individuellt bästa spelarna som till slut tar plats i truppen utan de spelare som tränarna anser passar bäst in i lagbygget.

SDF-SM
Spelas i januari 2023 i Södermanland.

Det är ingen uttalad målsättning under P16 och F16 att man ska vinna guld.

För de spelare som kommer med i SM-truppen tar Stockholms Innebandyförbund ut en deltagaravgift per spelare. I avgiften ingår transport till SM, boende, alla måltider samt material(overall, t-shirt m.m).