Tävlingskonferens

Tävlingskonferens 19 mars 2019

Östergötlands Innebandyförbund bjuder in till ordinarie Tävlingskonferens

Datum: Tisdagen den 19 mars

Tid: kl 18.00 (fika från kl 17.30)

Plats: Scandic Väst Linköping (Ryd)

Motioner: Skall var ÖIBF tillhanda senast 15 februari.

Anmälan: Skall vara ÖIBF tillhanda senast 15 mars.

Anmälan görs här:

https://ibis.innebandy.se/Ibisklient/Kurs/KurstillfalleAnmalan.aspx?kid=5379                   

Röstlängd: 
Vid Tävlingskonferensen har föreningarna en (1) röst i vardera kategori där de har lag i enligt nedan och Distriktsstyrelsen har i sin tur sju (7) röster.

Kategori            Antal röster
Herrseniorlag      1
Damseniorlag      1
Ungdomslag        1
Har föreningen fler än ett (1) lag i någon kategori berättigar detta ej till fler röster än en (1) för denna kategori. En förening kan max få 3 röster. 


Beräkningen sker på innevarande säsongs antal lag i seriespel. Förening vars lag som har blivit uteslutna eller dragits sig ur före 15/2 kan föreningen ej tillgodo räkna sig röster för.

Vid votering ska beslut fattas med absolut majoritet viket innebär mer än hälften av antalet angivna röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad annars avgör lotten.

Frågor:  Besvaras av ÖIBF:s kansli, 010 - 476 50 72 eller mail stefan.nygren@innebandy.se                                            

Röstber förening: Antal röster:    Anmälda: 
IBF Antvarden 3 JA
Bergs IK 3 JA
Boets IK 1 JA
Borensberg IBC 3  
Boxholms IBK 3 JA
Ekängens IF 1 JA
Finspång IBK 2 JA
Hjulsbro IK 2 JA
LiU AIF IBK 2  
IBF Kolmården 2 JA
IBF Norrköping 3 JA
IBK Mantorp 1 JA
Ledberg IBF 2 JA
Linghems SK 1 JA
IBF Linköping 2 JA
Linköping IBK 2 JA
Linköping IBK Ungdom 3 JA
Linköping FBC 1 JA
Linköping IBS 1 JA
Linköping Legends FBC 1 JA
Mjölby IBK 3 JA
KFUM Norrköping IBK 2 JA
Rimforsa IF 2 JA
Solfjäderstaden IBK  3 JA
IBK Succé 1 JA
Svinstasjöns IF 1 JA
Svärtinge SK 1 JA
Söderköpings IBK 2 JA
IF Trym 1 JA
BK Vingen 3 JA
Åby IBK 1 JA
Åby IBK Ungdom 2 JA
IBK Åtvidaberg 2 JA
Östergötlands IBF 7 JA

Totalt antal röster                        70

 

Dagordning

Fullmakt

Inkomna motioner

- Ekängens IF. Antal spelare Blå nivå

- Linköping IBS. Effektiv speltid H4

- Linköping IBS. Flytt av spelare A-lag till U-lag

- Linköping IBS. Förändrad periodpaus

- Linköping IBS. Paustid H3 & H4

- Linköping IBS. Straffavgörande i seniorserier

- Linköping IBS. Kval och direktplatser

- Linköping IBS. Upplägg av kvalmatcher

- Hjulsbro IK. Värvningspolicy & Serieanmälan

- Hjulsbro IK. Värvningspolicy & Serieanmälan påföljd

- Hjulsbro IK. Flytt av spelare A-lag till U-lag

- Hjulsbro IK. Nivåanpassning

- Hjulsbro IK. Antal spelare Blå nivå

- Hjulsbro IK. Skyddsglasögon

- Hjulsbro IK. Medverkan i DM

- Hjulsbro IK. Periodpaus Senior

- Hjulsbro IK. Övergångar under säsong

- Ledberg IBF. U-lag i division 2

- IBK Mantorp. Ny spelform

ÖIBF:s utlåtande

- Ekängens IF/Hjulsbro IK. Fem spelare på Blå nivå

- Linköping IBS. Effektiv speltid H4

- Linköping IBS. Flytt av spelare A-lag till U-lag

- Linköping IBS. Förändrad periodpaus

- Linköping IBS/Hjulsbro IK. Förlängd periodpaus

- Linköping IBS. Minska antalet direktplatser för direktuppflyttning

- Linköping IBS. Förändrat upplägg för kvalmatcher

- Linghems SK/Hjulsbro IK. Obligatorisk värvningspolicy

- Linköping IBS. Straffavgörande i seniorserier

- Hjulsbro IK. Flyttbegränsningar av spelare under säsong

- Hjulsbro IK. Nivåanpassning, spel på tre nivåer

- Hjulsbro IK. Skyddsglasögon

- Hjulsbro IK. Medverkande lag i DM

- Hjulsbro IK. Övergångar under säsong

- Ledberg IBF. Tillåta u-lag i H2 samt reglera spelares tillhörighet efter den 31 januari

- IBK Mantorp. Ny spelform för ungdoms DM