Ansökan om dispenser skickar ni in via https://forms.office.com/r/TMQexeLiUR

Åldersdispens

Förening får söka dispens för flera spelare.

Undantag görs i herr-dam/juniorserier, se seriedirektiv bilaga 2 § 3 och bilaga 3 § 4.

Åldersdispensspelare som deltar i fler än två matcher i en representationsserie förverkar dispensrätten.

Förutsättningen för att en ansökan skall kunna beviljas är:

Föreningen får ej ha lag i seriespel i den åldersgrupp som spelaren normalt tillhör, kan åsidosättas om synnerliga skäl föreligger.

Dispens kan sökas t.o.m. 31:e januari till ÖIBF. Söks dispens efter den 30:e september tar ÖIBF ut en administrationsavgift per spelare. Dispens för spelare på blå och grön nivå är kostnadsfri.

Beviljad åldersdispens gäller innevarande säsong och endast i serier som administreras av ÖIBF.  

Dispensdokument sänds till berörd förening och publiceras på ÖIBF:s hemsida, www.innebandy.se/ostergotland. Deltar en överårig spelare i match utan att visa upp giltigt dispensdokument ska domare notera detta under anmärkningsvärda förhållanden på protokollet och föreningen tilldelas fastställd straffavgift.

Om förening eller lag gör sig skyldig till uppenbart brott mot dispensreglerna räknas spelaren som okvalificerad spelare enligt Tävlingsbestämmelserna Kapitel 5§4.

Könsdispens

Flickspelare kan söka könsdispens hos ÖIBF för spel i herrjunior/pojklag om föreningen saknar damjunior/flicklag. Pojkspelare kan söka könsdispens hos ÖIBF för spel i flicklag om föreningen saknar pojklag. Kan åsidosättas om synnerliga skäl föreligger.

Dispens kan sökas t.o.m. 31:e januari till ÖIBF. Söks dispens efter den 30:e september tar ÖIBF ut en administrationsavgift per spelare. 

Målvaktsdispens tre nivåer

Förening kan ansöka om dispens för målvakt att spela på tre nivåer

Ungdomsspelare i seniorlag

Sedan 2019/2020 gäller att ingen spelare 15 år eller yngre (röd/blå/grön-licens) får spela i seniorserier. Dispens kan ges om synnerliga skäl föreligger. Dispens ska vara individuell, vara behovsprövad och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens. Med individuell och behovsprövad avser att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, det vill säga dispens ska beviljas för detta. Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov. Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3) per match. Dispens kan sökas t.o.m. 31:e januari till ÖIBF. Söks dispens efter den 30:e september tar ÖIBF ut en administrationsavgift per spelare.

Dispensen gäller för det seniorlag som ligger i den lägsta serien. Till exempel om föreningen har A-lag och U-lag så skall dispensen endast gälla i utvecklingslaget. Kan åsidosättas vis synnerliga skäl.

Åldersdispens

Linköping IBK Ungdom - Frans Ljung. Pojkar Grön

Åby IBK Ungdom - Theodor Pettersson, Vilde Säveryd, Nils Malmberg. Pojkar Grön

 

 

Ungdomsspelare i seniorlag

Solfjäderstaden IBK - Lina Påhlsson. Damer Division 2

IBF Antvarden - William Ilhammar. Herrar Division 4

Borensberg IBC - Filip Eklöf. Herrar Division 3

Söderköpings IBK - Elliot Sjösten, Niklas Andersson. Herrar Division 4

Söderköpings IBK - Nellie Ringdahl. Damer Division 2

Målvaktsdispens (tre nivåer)

Ledberg IBF - Leo Lindbom, Vincent Nguyer, Melvin Oscarsson. Pojkar Röd Klass D, E, F

 

Könsdispens:
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS