Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Kungörelse - årsmöte ÖIBF

Torsdagen 25 augusti klockan 18:30 (fika och registrering från 18:00) äger ÖIBF's årsmöte rum på Scandic Väst, Linköping.

Förslag på personer för val ska vara Valberedningen tillhanda senast 1 juli.
Skicka dessa till ostergotland@innebandy.se

Motioner skall inkomma senast 14 juli.
Skicka dessa till ostergotland@innebandy.se

Kallelse kommer senare.

 

short_text    Publicerat av Dennis Lundqvist 2022-06-16, kl 16:26