Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Fast Forward Girls

Det här är Fast Forward Girls

 

Som ni kanske har märkt runt om i våra kanaler och via olika media så har vi dragit igång ”Fast Forward Girls”, FFG, med en härlig fart. Efter den smått fantastiska inledningen är vi försiktigt optimistiska till att detta blir en total succé när vi summerar och utvärderar efter denna säsong.

 

Projektet bottnar i det faktum att Östergötland är sämre än rikssnittet avseende andelen innebandyspelande tjejer. Östergötland har idag på en andel innebandyspelande kvinnor på 24% att ställa mot rikssnittet på 29% av en total mängd spelare på ca 120 000 stycken. Andelen spelare upp till 17 år ligger på ca 70%. Över tid har det sett ut som visas i tabellen nedan sedan de olika förbunden började mäta detta.


Östergötlands Innebandyförbund, ÖIBF, är absolut inte nöjda med att endast nå rikssnittet på 29% utan har högre ambitioner än så, nämligen att nå en 50/50-fördelning. Det konstateras att ca en tredjedel av tjejerna i Östergötland är registrerade för antingen Linköping IBK eller Solfjäderstaden IBK. Det tyder på att det borde finnas utrymme i övriga klubbar att öka andelen tjejer.

ÖIBF genomförde hösten 2017 en kampanj i den västra respektive östra länsdelen och bjöd in föreningar till träffar för att diskutera det låga deltagandet bland tjejer och undersöka om intresse fanns att starta ett projekt för att jobba med dessa frågor. Det slutade med att hela 18 föreningar i 9 av Östergötlands 13 kommuner anslöt till projektet. Det bildades en styrgrupp bestående av Johan Råsbrink, Fredrik Bagge, Håkan Silvén och Anette Sandberg.

I mars anställdes Rebecca Bagge för att driva projektet. Hennes första uppgift under Fas 1 var att, i de till projektet anslutna föreningarna, göra en nulägesanalys.

Rebecca ville först ha svar på följande frågor från föreningarna:

·       Varför har ni valt att vara med i ÖIBF:s flickutvecklingssatsning?
·       Hur många tjejspelare finns det i föreningen idag?
·       Hur många tjejer skulle ni vilja ha?
·       Vilka insatser har gjorts tidigare för att attrahera tjejer till föreningen?
·       Har det kommunicerats att ni vill ha tjejer i föreningen, vilka media/kanaler har nyttjats och med vilket budskap? 
·       Vilka är de största hindren för att starta/vidareutveckla tjejverksamhet i er förening?
·       Vilka mål är rimliga att sätta för er tjejsatsning till april 2019?
·       Hur ska ni nå dessa mål och vad kan ÖIBF hjälpa er med för att nå dessa mål?

Fas 1 avslutades med att varje förening fick ett skräddarsytt förslag på hur man kunde ta sin tjejsatsning till nästa nivå. Exempel på aktiviteter som önskades av ÖIBF var att visa upp sporten på skolorna runt om i länet, hålla i prova-på-träningar för tjejer runt om i föreningarna eller anordna föreläsningar/utbildningar i relevanta ämnen.

Fas 2 startade nu i september efter ett intensivt arbete under sommaren för att ta fram en helt unik grafisk profil samt planer för hur satsningen skulle kunna genomföras under hösten.  Det insågs snabbt när det blev klart vilket stort engagemang det fanns ute i föreningarna att Rebecca skulle behöva stöttning av ytterligare resurser. Då skapades våra FFG-team som består av sex tränare i tre team som kommer att hålla prova-på-träningar ute hos de olika föreningarna.

Dessa härliga tränare, som stod överst på vår önskelista, tackade ja direkt:

Rebecca Bagge, Filippa Bagge, Cornelia Proper, Lina Finnevidsson, Charlotte Åström samt Sara Jesäter.

Samtliga har genom åren, förutom att vara riktigt vassa innebandyspelare, visat prov på sunda värderingar såsom medmänsklighet, empati samt ha god hand med barn och ungdomar. Riktigt bra människor och förebilder helt enkelt!

Rebecca har varit ute i fyra skolor än så länge och träffat en massa härliga och nyfikna barn. Det har varit ett fantastiskt uppställ från skolornas sida och vi är så tacksamma över intresset.

Det har också hunnit hållas ett par prova-på-träningar av våra team runt om i Linköping. Intresset har varit stort.

Vi kommer att ägna hösten åt att åka runt till föreningarna för att hålla i träningar för de potentiella nya spelarna. ÖIBF kommer att förbereda sig på att ha en stöttande roll till föreningarna i detta som efter två träningspass ledda av FFG-teamen kommer att ta över ledarskapet för de grupper som uppstår ur denna satsning.

I vår kommer vi att summera och reflektera över säsongen vilka parametrar vi kan skruva på för att få ännu högre utväxling av våra insatser. Vi ser det mer som ett program som ska leva vidare och utvecklas än som ett projekt med en start och ett slut. Det här vill vi ska bli ett naturligt inslag i den östgötska innebandykulturen för att på sikt nå våra mål.

Följ oss gärna och ge glada påhejande tillrop på vår Instagramkanal ”fastforwardgirls”

Vi kommer även rapportera på ÖIBF:s facebooksida. Vill ni ta del av vårat nyhetsbrev går det bra att maila till rebecca.bagge@innebandy.se för att anmäla sig.

 

Vill ni visa att ni stöder vårt projekt och vill ha loggan så maila Rebecca så kommer den med vändande post. Vi tänker att loggan ”ägs av alla - ägs av ingen” så använd den gärna i alla era fina sammanhang.

short_text    Publicerat av Robin Andersson 2019-08-28, kl 10:39