Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Idrottslyftet

Idrottslyftet 2019

Syftet med Idrottslyftet: 
Att utveckla verksamheten så att de i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet för Idrottslyftet: 
Att samtliga specialidrottsförbund, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för åldern 7-25 år. 

Vad innebär det?
Att det finns pengar för din förening att söka för att utveckla er verksamhet. Idrottslyftets fokus ligger på att skapa möjligheter till ett livslångt idrottande. 

Genom Idrottslyftet 2019 prioriterar vi följande områden

Föreningsutveckling 
Föreningsutvecklingen och kompetensutvecklingen av föreningsledarna är en förutsättning för att spelare och ledare ska kunna verka i en god miljö. Det är föreningsledarna som skapar strukturerna i en förening, som också leder till en önskvärd kultur. Föreningsutvecklingsarbetet ska ske i samverkan med våra medarbetare i distrikten. De måste ha gett ett godkännande innan ansökan skickas in. 

Ledar- och domarutbildning
Subventionering av våra egna utbildningar. Se här!

Framtidens Ledarskap
Nätverk för killar och tjejer på distriktsnivå. 
Kontakta ditt distrikt för mer information.

För att få stöd ska din förening:
Vara medlem i Svenska Innebandyförbundet
Ha sökt och beviljats LOK-stöd
Inte ha några skulder till Svenska Innebandyförbundet
Söka för aktivitet som syftar till att uppfylla Idrottslyftets syfte och mål
Söka för aktivitet som är riktad till barn- och ungdomar (med undantag ledarutbildningar)
Fakta om ansökan
Ansökningstiden öppnar: 1 januari 2019

Ansökningstiden stänger: 21 december 2019 (tidigare om pengarna tar slut)

Inrapporteringen av genomfört projekt: Senast 15 december 2019