Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Fördjupning SIU 2.0

Vi inom Östergötlands Innebandyförbund får till oss att föreningarna önskar att vi närvarar mer i deras vardag och ute i verksamheten. Där många efterfrågar utbildning på hemmaplan och även en mer praktisk förankring av SF utbildningarna i verkligheten.

Nu har Östergötlands Innebandyförbund tillsammans med RF-SISU Östergötland tagit fram en utbildning med fördjupning och mer praktiskt tillämpning av delar av SIU (Svensk Innebandys Utvecklingsmodell). Där man under tre tillfällen fördjupar sig i tre nyckelfaktorer (Nyckelfaktor 2 Goda Idrottsliga Utvecklingsmiljöer, Nyckelfaktor 3 Self Determination Thoery, Nyckelfaktor 7 Spelet) och hur m,an kan använda sig av dessa i praktiken. Utbildningen är subventionerade och gratis för föreningen. Den ger inte någon berättigande till ledarlicens utan ska ses som ett komplement till ledarna i er förening och ett sätt att stärka föreningen.

Upplägg

Pass 1 

  • Föreläsning och Workshop tidsåtgång ca 2.5tim

Pass 2

  • Inspirationsträning för ett lag i föreningen på den valda nivån där ledarna får verktyg att analysera ledarskapet och träningen utifrån de nyckelfaktorer som vi fördjupar oss i. Efteråt har vi reflektion om träningen och ledarskapet. Tidsåtgång ca 2.5tim

Pass 3

  • Tränarna håller i sin egen träning och vi observerar och reflekterar över träningen och hur vi kommer framåt och kan ta med oss den kunskapen framåt. Tidsåtgång ca 2.5tim

Träningarna sker på föreningens egna tider och vi hoppas därmed att underlätta för ledare att kunna medverka. Önskvärt är att det är åtminstone 2 veckor mellan varje pass för att hinna reflektera och implementera delar av utbildningen i er verksamhet.
Kontakta vår utvecklingskonsulent Fredrik Sundberg 010-476 50 30 för att bestämma hur utbildningen skulle kunna implementeras i er förening och när det skulle passa