Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Värvningspolicy

Bakgrund

På föreningskonferensen 14 januari 2017 utsågs en arbetsgrupp av föreningsrepresentanter som fick
i uppdrag att ta fram ett förslag till värvningspolicy till tävlingskonferensen den 21 mars 2017 efter
att föreningarna under flera år har inkommit med kritik till ÖIBF hur övergångsförfarandet har skett i
Östergötland. Där ledare aktivt värvat spelare enbart för att förbättra sitt eget lag och
spelare/föräldrar sökt sig till bra lag för att nå framgång i så väl seriespel och nå en plats i
distriktslaget. Vilket i sin tur har lett till att det har förändrat utgången i serier under säsong, men
framförallt att lag har lagts ner och tävlingskonkurrensen inom länet har minskat. Vi har också under
åren haft ledare som värvat spelare på ett oacceptabelt sätt, där ledare gått bakom ryggen och
baktalat förening för att få spelaren att gå över till sitt lag. Likväl har ledare startat övergångar i iBIS
utan att tillfrågat moderföreningen. Strävan efter att nå en kortsiktig framgång gör att
ledare/spelare/föräldrar väljer vilken förening de ska spela i.


Syfte

Syftet med värvningspolicyn är att få fler innebandyspelare och fler lag, vilket ger fler välmående
föreningar i länet och att Östergötlands Innebandy växer till en attraktivare idrott.


Syftet är att undvika värvningar och övergångar bland unga spelare innan de gått ut grundskolan. Att
spelare ska byta förening i allt för unga år är sällan av godo. De flesta spelare mår bäst av att få
utvecklas i en trygg och harmonisk miljö, i sitt närområde tillsammans med sina kamrater, fram till
dess att man börjar gymnasiet. Att några satsande föreningar tar de bästa spelarna i en årgång
medför många gånger att lag tvingas lägga ner på grund av spelarbrist och att konkurrensen minskar
då det blir färre lag. Om vi låter våra ungdomar utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg miljö,
kommer de, förutom att vara aktiva innebandyspelare under längre tid, också att vara mer mogna för
en satsning på innebandy då de når junioråldern.


Vår ambition är att ha flera lag i varje åldersklass på så många orter som möjligt så att våra lag i yngre
åldrar inte behöver resa så långt. Att våra innebandyspelare får spela så många matcher i
närområdet som möjligt så att vi får dem att välja att vara kvar i vår idrott. Då är det viktigt att vi får
behålla våra äldre spelare i våra lag i föreningen så att de yngre kan se förebilder men också se en
framtid i föreningen. Börjar vi då värva spelare eller att de bättre spelarna känner sig tvingade för sin
egen utveckling att gå till andra lag i länet så utarmats laget och tillslut föreningen.


Samtidigt så försvinner konkurrensen i den åldersklassen och vi får oftast ett till två riktigt duktiga
lag. Det gör i sin tur att de andra lagen tappar ”gnistan” för att dem förlorar matcherna stort
samtidigt som spelarna i de bra lagen tappar ”gnistan” också för att de vinner matcherna stort. Vilket
gör att vi i längden får spelare att sluta för att den naturliga glädjen till idrott försvinner.


Detta gör att vi kommer minska antal innebandyspelare i framtiden.


Vi vill med denna värvningspolicy förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningarna i länet.
Att vi alla har samma mål att ha kvar som många som möjligt så länge som möjligt i vår idrott.


Det är föreningarnas ansvar att informera ledare och föräldrar inom den egna föreningen om att
värvningspolicy finns.

De föreningarna som skriver under denna policy kommer att finnas med på Östergötlands
Innebandyförbunds hemsida.


Övergripande värvningspolicy – Östergötlands Innebandyförbund

Vid alla typer av värvningar/övergångar ska ansvarig i "nya" föreningen kontakta ansvarig i
moderföreningen innan kontakt med spelaren får göras.


Värvningspolicy för ungdomsspelare

Vår förening får inte aktivt värva spelare födda 2001 eller senare genom att kontakta spelare eller
dess vårdnadshavare.


Om spelaren eller förälder själv tar kontakt med ny förening skall föreningen meddela att inga
diskussioner förs förrän moderföreningen är kontaktad. I syfte att undvika övergångar av andra
orsaker än:
- Spelaren flyttar
- Spelaren har inte något lag att spela i

 


Varje förening ska ange en kontaktperson som är ansvariga för övergångar. Deras kontaktuppgifter
ska finnas på Östergötlands Innebandyförbunds hemsida för att underlätta dialogen mellan
föreningarna.


Det är föreningarnas ansvar att informera ledare och föräldrar inom den egna föreningen om att
värvningspolicy finns.


De föreningarna som skriver under denna policy kommer att finnas med på Östergötlands
Innebandyförbunds hemsida.