Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Tävlingskonferens

Tävlingskonferensens syfte är att behandla distriktets tävlingsfrågor och fastställa de lokala förutsättningarna för kommande säsong.

Förslag till ärende/motion att behandla vid Tävlingskonferensen skall vara ÖIBF
tillhanda senast 15 februari.