Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Årsmöte

Östergötlands Innebandyförbunds årsmöte 2021.08.18

Onsdagen 18 augusti hölls ÖIBF’s årsmöte på Frimurarehotellet i Linköping.

Under mötet valdes Stefan Hedlund till ny ordförande. In valdes även Anwar Samuelsson som ledamot.

I samband med mötet avtackades en rad fantastiska personer.
Mattias Moberg, Karin Ahl, Monika Lundqvist och Mia Malinen Karlsson för sina år och sitt engagemang i ÖIBF’s styrelse.
Pelle Karlsson tackades av för sin tid i Tävlingskommittén.
Även revisor Stefan Hermansson tackades av för sitt mångåriga uppdrag.

När mötet kom till dagordningspunkt 16 så uppstod en diskussion kring verksamhetsplan och budget. Detta med anledning av en sent inkommen skrivelse till ÖIBF där ett antal föreningar önskade lättnad/rabatt på kommande säsongs serieavgifter. En rabatt utöver den redan givna rabatten föreningar fick redan i våras, i form av ej fakturerade domaravgifter för de matcher vi hann spela innan pandemin satte stopp.
Årsmötet röstade Nej till ÖIBF’s förslag på Verksamhetsplan och Budget för säsongen 2021-22.

Nytt årsmöte ska därför hållas torsdagen 21 oktober kl 18:30 på Frimurarehotellet. (Se nedan)

 

Avtackning av från vänster Mattias Moberg, Pelle Karlsson och Monika Lundqvist.

 

Östergötlands Innebandyförbunds nytt årsmöte 2021.10.21

 

Tid: Torsdagen den 21 oktober,  klockan 18.30
Plats: Frimurarhotellet, Linköping
Anmälan: Senast 14 oktober

 

Fullmaktsregistrering och fika från klockan 18.00.
Ombud får representera endast en (1) förening enligt ÖIBF:s stadgar 2 kap. 3 §
Endast en (1) representant per förening, med hänsyn till rådande situation.
Fullmakten fylls i, undertecknas och tas med till årsmötet.

Välkomna önskar Östergötlands Innebandyförbund.

 

Aktuella handlingar hittar ni till höger.


KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN!

 

Inför Årsmötet