Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Årsmöte

Östergötlands Innebandyförbunds årsmöte 2021.10.21

Torsdagen 21 oktober genomförde/slutförde ÖIBF sitt årsmöte. Detta var ett årsmöte med endast en punkt på dagordningen, nämligen "Fastställande av Verksamhetsplan och Budget".
Kring denna punkt uppstod en diskussion på årsmötets ordinarie datum, 18 augusti. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över planen och budgeten, samt titta på en "plan B" i det fall att pandemin åter igen påverkade våra matchspel.

Detta gjorde ÖIBF, och förslag presenterades där 50% av serieavgifterna faktureras i samband med seriestart. Resterande 50% faktureras kring årsskiftet, i det fall pandemin inte påverkar vårt matchspel. En 15% rabatt på serieavgifterna gavs även till föreningarna.
Detta förslag, och övrig verksamhetsplan och budget godkändes av årsmötet.

ÖIBF vill tacka deltagande föreningar för visat intresse och givande diskussioner.

Hoppas vi får en mycket kul säsong.
Ses i hallarna!

 

 

Östergötlands Innebandyförbunds årsmöte 2021.08.18

Onsdagen 18 augusti hölls ÖIBF’s årsmöte på Frimurarehotellet i Linköping.

Under mötet valdes Stefan Hedlund till ny ordförande. In valdes även Anwar Samuelsson som ledamot.

I samband med mötet avtackades en rad fantastiska personer.
Mattias Moberg, Karin Ahl, Monika Lundqvist och Mia Malinen Karlsson för sina år och sitt engagemang i ÖIBF’s styrelse.
Pelle Karlsson tackades av för sin tid i Tävlingskommittén.
Även revisor Stefan Hermansson tackades av för sitt mångåriga uppdrag.

När mötet kom till dagordningspunkt 16 så uppstod en diskussion kring verksamhetsplan och budget. Detta med anledning av en sent inkommen skrivelse till ÖIBF där ett antal föreningar önskade lättnad/rabatt på kommande säsongs serieavgifter. En rabatt utöver den redan givna rabatten föreningar fick redan i våras, i form av ej fakturerade domaravgifter för de matcher vi hann spela innan pandemin satte stopp.
Årsmötet röstade Nej till ÖIBF’s förslag på Verksamhetsplan och Budget för säsongen 2021-22.

Nytt årsmöte ska därför hållas torsdagen 21 oktober kl 18:30 på Frimurarehotellet. (Se nedan)

 

Avtackning av från vänster Mattias Moberg, Pelle Karlsson och Monika Lundqvist.

 

 

Inför Årsmötet