Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ledarlicens

Ledarlicens för alla barn- och ungdomsledare

Från och med säsongen 2018/2019 inför Gotlands Innebandyförbund (GIBF) ett krav på att minst en barn- och ungdomsledare (grön till svart nivå) inom distriktets verksamhet ska ha giltig ledarlicens. Kravet på ledarlicens från och med säsongen 2018/2019 innebär att Gotlands Innebandyförbunds föreningar bör skicka sina ledare på utbildning kontinuerligt allt eftersom nya ledare kommer in i föreningen.

Genom att sätta ett krav på ledarlicens så kommer ledarna behöva genomföra "Grundutbildningen" (GU) vilket kommer säkerställa att många av GIBF´s ledare är utbildade i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Att skapa insikt i SIU ger en bredare kunskap i ansvaret som ledare, både som medlem i en förening men även som medlem inom Svensk Innebandy. När ledarna går innebandyns GU tilldelas man en ledarlicens som är giltig i 3 år. Genom matchprotokollet kommer kontrollen ske kontinuerligt.

Varje ny utbildning inom Svensk Innebandys utbildningsstruktur ger en ledarlicensperiod som räcker i tre år. Följer man inte förbundets direktiv och krav kommer föreningen i första hand få en tillsägelse och i andra hand tilldelas med en avgift för avsaknad av ledarlicens.

Gotlands Innebandyförbund kommer göra slumpmässiga kontroller på matchprotokollen. Det är varken domarnas eller förening/lags ansvar att rapportera in saknad av ledarlicens.

1. Samtal/e-post till föreningen om utebliven ledarlicens på ledare i båset. GIBF har genom matchprotokoll upptäckt att ledare med ej giltigt eller utebliven ledarlicens närvarat i båset. 

2. Föreningen uppmärksammas om kommande utbildningar. Förening blir bestraffad med en avgift på 1 000 kr/ledare/match, om ledaren blivit uppmärksammad om saknad av ledarlicens och inte genomfört utbildning eller anmält sig till kommande utbildning.

Kan vi skapa och erbjuda en miljö där Svensk Innebandys budskap och motto "så många som möjligt så länge som möjligt" efterlevs leder det till att befintliga spelare fortsätter med innebandy och förhoppningsvis att fler börjar spela innebandy. Ju fler ledare som utbildas desto fler kommer få insikten om vikten med utbildning och ju fler ledare som är utbildade i båsen desto bättre klimat i hallarna.

GIBF rekommenderar alla barn- och ungdomsföreningar att ställa högre krav på sina ledare. Föreningarna inom Gotlands distrikt bör ställa krav på sina ledare att gå temautbildningarna och att man som ledare i föreningen utbildar sig minst vart annat år.