Gotlands utvecklingskommitté

Utvecklingskommittén arbetar för utveckling av innebandyn inom distriktet. Detta gäller såväl nystart av föreningar och lag samt att behålla och skapa goda förutsättningar för redan befintliga föreningar och lag. 

Fokusområden under säsongen 2022/2023 är behålla och återrekrytering av innebandyspelare i åldrarna födda 2005-2009, en kritisk ålder då många väljer att sluta med sin idrott. Även uppstart av ett ungdomsråd är prioriterat då vi ser att ungas tankar och idéer kring utveckling av innebandyn är värdefull. Ungdomsrådet kommer att fungera som bollplank för utvecklingskommittén.

Tränare Med Tavla Och Block.Png
Tränare Med Tavla Och Block.Png
Aktuella utbildningar och event

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS