Idrott - en väg till bättre integration

Svensk Innebandys integrationssatsning ”Idrott – en väg till bättre integration” har sedan starten 2016 skapat över 120 aktiviteter landet över. 

I Charlottesborg, Kristianstad, har Svensk Innebandy haft ett ett stort projekt som har haft som mål att bli modell för att kunna applicera i andra orter i Sverige.
Uppdrag -> Starta upp innebandy i ett område med hjälp av en befintlig förening. Målet är att lyfta hela området genom att få in barnen i idrottsverksamhet.
Projektet avslutades i februari 2020.

Dessutom har många av de satsningar som startats tidigare levt vidare, utvecklas och fördjupats. I skrivande stund är ungefär 90 satsningar aktiva. Några har avslutats för att spelarna flyttats över till de ordinarie lagen. 

Vill din förening arbeta aktivt med integration? Kontakta Inez Rehn.

Ibfesten Glada Killar I Klunga

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS