Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Barnens spelregler!

Barnens spelregler är en bok som ska vägleda barn och vuxna kring barns rättigheter inom idrotten. Sju idrottsstjärnor från lika många idrotter delar med sig av sina egna erfarenheter kring varsitt ämne. 

Boken fungerar som stöd till både barn och idrottsledare och vänder sig till alla, vem de än är och oavsett vilken idrott de ägnar sig åt.

På www.barnensspelregler.se kommer boken att finnas samt mer info om Riksidrottsförbundets och Bris stöd. På sajten går det dessutom att se samtliga filmer med våra idrottsprofiler och att hitta kontaktuppgifter till respektive organisation. 

Boken innehåller sju regler, dessa är: 

  1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
  2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor
  3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna
  4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
  5. Inget barn ska bli utsatt för våld
  6. Inget barn får bli utsatt för mobbning och övergrepp
  7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

short_text    Publicerat av Thomaskh.distrikt 2018-05-09, kl 11:22