"Sundsvall FBC på rasten" vill sänka trösklarna till rörelse och aktivitet

Publicerad
FBC Skolprojekt 1
Sundsvall FBC tog under hösten 2022 initiativ till ett skolprojekt i samverkan med S:t Olofsskolan. Projektet går ut på att sänka tröskeln till aktivitet, både på och utanför skoltid genom att föreningen besöker skolan och visar upp innebandy. Spelare från herrlaget gör besöken och försöker vara goda vuxna förebilder för eleverna.

Andreas Asp är ansvarig för skolprojektet.

– Föreningen vill bidra och verka för ett bättre Sundsvall. Vi har tittat runt på olika framgångsrika projekt som genomförts i landet för att hitta en modell som funkar bra med de utmaningar som finns i Sundsvall. S:t Olofsskolan visade tidigt intresse och var själva väldigt drivande att detta skulle bli något bra. Vi hittade varandra tidigt i processen, säger Andreas Asp, projektansvarig.

Vad är syftet med projektet?

– Det är i grund och botten att bidra till ett bättre och mer hållbart Sundsvall. Genom att använda våra elitspelare som förebilder för barn och ungdomar vet vi att vi sänker tröskeln till aktivitet både i skolan och på fritiden. Att vi medvetet valt att verka i socioekonomiskt utsatta områden handlar om att verka där vi kan göra mest skillnad. Som förening behöver vi ta vårt ansvar och få in barn, ungdomar och föräldrar i föreningslivet. Lyckas vi med det så minskar segregeringen och framtidsutsikterna förbättras.


På skolbesöken närvarar ett antal spelare från Sundsvall FBC:s herrlag. Bland annat Anton Lundgren och Wille Swedin.

– Anledningen till att jag vill vara på skolan är att jag tycker det är viktigt för barnen att få prova på innebandy på riktigt för att se om man kan få barnen att vilja fortsätta spela även längre fram. Jag tror att det är viktigt med att ha förebilder för barnen och att detta kan påverka barnen positivt till att få fysisk aktivitet och röra på sig mer i skolan genom att delta på innebandyn. Jag och Wille (Swedin) försöker att vara förebilder för barnen och föregå med gott exempel både som innebandyspelare men även som personer, för att barnen i sin tur ska vilja och kunna ta efter det, säger Anton Lundgren.

Från skolans håll är det positiva tongångar och så har det varit från start.

– Fysisk aktivitet och ökad rörelse har en positiv inverkan på elevernas lärande finns det forskning som styrker. Dagens unga rör sig allt mindre och därför är det extra viktigt att hitta aktiviteter som får eleverna att röra på sig. Vi vill, bland annat med hjälp av externa aktörer, ge våra elever en aktiv skoldag och om sedan aktiviteterna på skolan leder till ett engagemang i en idrottsförening utanför skoltid blir effekten ännu större, säger Öyvind Eriksson, rektor på S:t Olofsskolan.

Han fortsätter:

– Barn och unga behöver bra vuxenförebilder och genom detta projekt får vi fler trygga vuxna ute i verksamheten och självklart bidrar detta till ökad trygghet och studiero för eleverna, avslutar Öyvind.
Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS