Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Dispenser

För tillfället har vi inget formulär för att söka dispenser.

Vänligen maila till Stefan Nygren era dispensansökningar.
Ange spelarens namn, födelsedata, typ av dispens, motivering/orsak  samt vilken serie dispensen gäller för.