Studie inom ungdomsinnebandy säsongen 2022-2023 om uppfattningar om skadeförebyggande träning.

Publicerad
Allsvenska Warberg Höllviken
Anmäl ert intresse för att delta i en studie kring knäkontroll.

Vid Enheten för Fysioterapi vid Linköpings universitet genomför vi under innebandysäsongen 2022-2023 en forskningsstudie där vi studerar tränares och spelares uppfattningar om skadeförebyggande träning. Innebandyspelare (pojk- och flickspelare) i åldern 12-17 år samt tränare för samma åldersgrupper i Östergötlands och Smålands distrikt som använder något av träningsprogrammen Knäkontroll eller Knäkontroll+ tillfrågas om deltagande i studien. Studien stöttas av Svenska Innebandyförbundet och Östergötlands Innebandyförbund.

 

Deltagande i studien innebär att man som spelare/tränare medverkar i en fokusgruppsdiskussion under 1-1,5 timme. Gruppdiskussioner sker med tränare och spelare separat, där spelarna medverkar i grupper om samma ålder och kön och inom samma lag/förening. Diskussionen kommer handla om vad spelare/tränare tänker om skadeförebyggande träning och hur de anser att träningen kan underlättas. Om du som tränare eller dina spelare är intresserade av att delta i studien skicka ett mail till e-postadressen nedan. Allt deltagande är frivilligt.

Svar via e-post idrottutanskador@liu.se

Vill du ha mer information om studien kan du kontakta projektansvariga, se nedan. Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr: 2022-07037-01). 

Vänliga hälsningar forskargruppen Idrott utan skador (SWIPE)

Martin Hägglund
Professor, Enheten för fysioterapi
Linköpings universitet
E-post: idrottutanskador@liu.se                   
Tel: 013-281388                      

Ida Åkerlund
Doktorand, Enheten för fysioterapi
Linköpings universitet
E-post: idrottutanskador@liu.se
Tel: 013-282378

 


Publicerad av Fredrik Sundberg

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS