Årsmöte

Publicerad
Skärmavbild 2023 04 27 Kl. 10.22.18
Kungörelse ÖIBF:s årsmöte
Vi kommer att hålla vårt årsmöte den 23/8 på Valla Folkhögskola Linköping.

Förslag till ärende att behandlas på årsmötet skall vara ÖIBF-styrelsen tillhanda 6 veckor före mötet. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening, ÖIBF-styrelsen eller enskild styrelseledamot.

Kallelse jämte förslag till föredragningslista tillställs våra föreningar senast 3 veckor före mötet och verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget skall finnas tillgängliga senast 1 vecka före årsmötet.

Publicerad av Stefan Nygren

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS