Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Ledarutbildningar - Så fungerar det!

Ledarutbildningar säsongen 2019/2020:

Svensk Innebandy fortsätter sitt arbete med att vidareutveckla Svensk Innebandys utvecklingsmodell (SIU) för att anpassa utbildningsinnehållet till senaste forskningen. Detta påverkar vår utbildningsstruktur, utbildningsinnehåll och själva genomförandet av utbildningarna.

Utbildningarna Människan och Atleten kommer att försvinna under kommande säsong och innehållet i utbildningarna Människan, Atleten och Innebandyspelaren kommer att integreras och ersättas av en utbildning som heter Steg 1. Det finns Steg 1 Grön, Steg 1 Blå och Steg 1 Röd. Steg 2 Grön, Blå och Röd kommer under säsongen 2020/2021.

Allt utbildningsmaterial kommer att vara digitalt och kommer att finnas tillgängligt via en utbildningsportal. En del material ligger öppet och är kostnadsfritt, medan visst innehåll får du ta del av när du går en utbildning. När du anmäler dig får du en kod till respektive utbildning som du loggar in med.

Utbildningsportalen hittar du här - klicka på mig!

En kortare introduktion till utbildningsportalen kan du se här (YouTube-klipp) - klicka på mig!

Informationen om hur du gör får du i samband med kallelse till utbildningstillfället. Varje utbildning kräver en viss förberedelse, vilket innebär att kursdeltagarna ska läsa in sig/se vissa filmklipp innan det fysiska utbildningstillfället.

Precis som tidigare så kommer det att vara möjligt för föreningarna att söka idrottslyftsmedel för tränarutbildningarna. Detta gäller för de fysiska träffarna. Idrottslyftsubvention gäller inte för köp av inloggningskod till utbildningsportalen.

Gå gärna utbildningarna tillsammans. Utbildningarna bygger på att lära av varandra och att ha mycket diskussion. Bra tillfälle att prata ihop sig i ledarteamet och driva utvecklingen tillsammans. Ingen är fullärd, ta del av varandras kunskap och ny forskning. Ska vi utbilda och utveckla spelare bör vi också utbildas och utvecklas som ledare.

VILKA KRAV GÄLLER FÖR LEDARLICENS SÄSONGEN 2019/2020?

Barn och ungdom 6 – 16 år:

Minst en ledare per lag ska ha genomgått Grundutbildningen och Människan och/eller Steg 1 på rätt nivå (den färg du tränar) för att delta med lag i seriespel i Västernorrlands Innebandyförbunds regi.  Ledarlicens gäller i tre år. Om du gick Människan våren 2018 är den giltig tom våren 2021, vilket innebär att du ska gå Steg 1 senast våren 2021.

Junior- och Senior, 16 år och uppåt:

Minst en ledare per lag ska ha genomgått den Nya Grundutbildningen, fysisk träff. Grundutbildningen genomförs i Sundsvall den 4 september. Träffen är även en informationsträff och upptaktsträff. Läs mer om utbildningen, samt anmäl dig, här - klicka på mig! Klicka på "+" vid utbildningen "Grundutbildning Junior/Senior". Klicka sen igen på "+", vid det aktuella tillfället, och du kan läsa mer om innehållet på träffen. 

UTBILDNINGARNAS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL:

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom:

GU för barn/ungdom (grön, blå och röd nivå) genomförs precis som tidigare genom en fysisk träff en vardagskväll kl. 18–21. Viss förberedelse krävs genom inläsning av utbildningsmaterial innan utbildningstillfället. Mer information och kod till inloggning till utbildningsmaterialet fås i samband med kallelsen.

Steg 1, Grön, Blå och Röd:

Steg 1 är en fördjupningsutbildning för barn och ungdomsledare på 8 timmar. Genomförs en helgdag alternativt två vardagskvällar. Utbildningsinnehållet ger en djupare insikt inom de områden som introducerades i GU. Exempelvis lärandemetoder, spelet innebandy, rörelseförståelse och träningsplanering. Utbildningen inleds med teori om ledarskap, spelet innebandy och innebandyfys, och avslutas med praktik i hall.

Utbildningen bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna förbereder sig genom inläsning innan utbildningstillfället, träffas på en fysisk träff med teori, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Efter utbildningstillfället ska kursdeltagarna genomföra en reflektionsuppgift. Information om upplägget och kod till utbildningsportalen fås i samband med kallelsen.

Nya grundutbildningen junior/senior:

Läs mer om utbildningen, samt anmäl dig, här - klicka på mig! Klicka på "+" vid utbildningen "Grundutbildning Junior/Senior". Klicka sen igen på "+", vid det aktuella tillfället, och du kan läsa mer om innehållet på träffen. 

Du kan också ladda ner denna PDF - klicka på mig! - som innehåller information om träffen 4 september 2019!