Rutiner för matchflytt:

Om ni önskar flytta en match (ej akut inställd match) är det er förenings ansvar att:

1. Kontakta motståndarna och kommunen, för att gemensamt komma överens om nytt datum/speltid. Det är ert ansvar att via kommunen själva avboka gamla speltiden (annars får ni betala för den tiden) och boka en ny tid. Om ni inte bokar en ny tid utan spelar på lagets träningstid etc är det viktigt att ni via kommunen bokar om till "match". Gör ni inte det kommer inte vaktmästaren ha förberett för match (klocka, matchbelysning, tillgång till rätt mål etc).

2. Kontakta kansliet och meddela nytt datum och tid. Kansliet ändrar i IBIS samt ordnar domare till matchen.

Avgifter för matchflytt:

Alt 1: Vid flytt mer än 10 dagar innan utsatt matchdatum:

Ingen kostnad!

Alt 2: Vid flytt 10 dagar eller mindre innan utsatt matchdatum:

Seniormatch (H2, D1, Junior och Utvecklingsserierna) kostnad: 800kr *

Ungdomsmatch kostnad: 400kr *

* Avgiften betalas av det lag som tagit initiativ till flytten. Avgiften faktureras av kansliet.

Rutiner vid sent inställd match:

Om det av andra "akuta" skäl måste ställas en match väldigt sent (inom 24h eller när kansliet är stängt) måste följande göras:

1. Kontakta motståndarna.

2. Kontakta domarna.

3. Tala om för kansliet att matchen ej spelats, samt orsak till detta. Är kansliet stäng (helg) så mejla eller ta kontakt när kansliet är öppet.

4. Observera att vi tittar på orsak till inställd match enligt gällande tävlingsbestämmelser (som kan hittas här - klicka på mig!). Har man ställt in match på felaktiga grunder kan avgift komma att tas ut enligt gällande tävlingsbestämmelser (exempel: det är inte tillåtet att på kort varsel ställa in för att man är för få avbytare, inte får ihop bästa laget etc).

Vad gäller vid dåligt väder?

Här följer vi Svenska Innebandyförbundets rekommendationer som du kan läsa mer om här - klicka på mig!

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS