Västergötlands Innebandyförbund lanserar Trygg Innebandy

Vi på Västergötlands Innebandyförbund har startat igång ett projekt vi valt att kalla "Trygg Innebandy Västergötland". Syftet är att synliggöra samt genomföra kunskapshöjande insatser tillsammans med och för våra föreningar samt verka för ett tryggt idrottande i distriktet. Inom Trygg Innebandy Västergötland kommer vi arbeta med och diskutera kring olika ämnen. Vi kommer även bjuda in externa organisationer och personer med kunskaper inom de olika ämnena.

Del 1 - Motverka sexuella övergrepp
Första delen som vi valt att rikta in oss på handlar om att motverka sexuella övergrepp mot barn och unga.

Säsongen 2023/24 kommer vi att införa ett certifikat för föreningar att ha skapat handlingsplan för att förebygga och agera vid övergrepp mot barn och unga, mellan barn och unga samt vid uppkomna krissituationer i föreningen. 

Dokumentlista

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Plan för Trygg Innebandy 2023

19 Januari – Föreläsning: Motverka sexuella övergrepp – RF-SISU Västergötland i samverkan med Tjejjouren Väst.

 

21 Februari kl 19:00-21:00 – Patrik Sjöberg, f.d. friidrottsstjärna föreläser i Alingsås. Patrik Sjöberg föreläser om sitt liv som idrottsstjärna men också om sin uppväxt som brottsoffer för sexuella övergrepp. Fokus på hur man förebygger och upptäcker övergrepp. Kännetecken hos offer och förövare.

Anmälan

Mars/April - Peter Åhling och Gustav AnderssonUtbildning inför lansering. Vilka kontakter finns i kommunen? Hur kan man samarbeta med kommunen vid krissituationer i en förening?

Peter Åhling, Mariestads kommun samordnare Förebyggande insatser, utbildare för Svensk Innebandy samt tränare i Fröjereds IF.
Gustav Andersson, räddningschef och krissamordnare i Habo

September – Viktor Andersson och Markus Andersson via Teams alternativt på tränarträffen. Vi lanserar konceptet Trygg Innebandy i föreningarna. Utbildning hur man gör handlingsplanen för certifikat.

December  – Viktor Andersson och Markus Andersson.
Möjlighet för föreningarna att söka certifikat.

 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS