2X4A8224

Verktygslåda för föreningsutveckling

Vår Förening Vill
Ta hjälp av verktyget Vår Förening Vill.
Ta med er föreningens styrelse, kommittéer, ledare och medlemmar på en skräddarsydd utvecklingsresa mot både små och stora framtidsmål. Vår Förening Vill är ett helt gratis webbaserat verktyg där ni som förening har 6 steg att följa eller välja mellan och som syftar till att utveckla föreningens föreningsidé, organisation, verksamhet och, eller kommunikation. Läs mer här eller kontakta ert distriktsförbund eller regionala RF-SISU.
Grundutbildning för organisationsledare
Gå Svensk Innebandys grundutbildning för organisationsledare. 
En utbildning för föreningens förtroendevalda som syftar till att öka kompetens, ge möjlighet till reflektion och ge inspiration till föreningens kommande utvecklingsresa.
Jämställdhetsutbildningen Fifty/Fifty
Gå jämställdhetsutbildningen Fifty/Fifty. 
En utbildning för förbunds- och föreningsstyrelser som syftar till att er förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna, samt ger konkreta verktyg för att starta arbetet. Utbildningen är helt gratis och görs digitalt av föreningens styrelse i sex lektioner. Avslutad utbildning mynnar ut i en konkret åtgärdslista för er förening att arbeta vidare med.
Innebandy för alla, hela livet - tre olika koncept
Skapa plats åt fler i er förening. 
Erbjud flera typer av verksamhet som gör det möjligt för fler att börja i er förening, likväl som stanna kvar längre. Ta del av tre innovativa innebandykoncept: Innebandy +Innebandy Flex och Floorball Fitness.
Schysst Innebandy
Ta del av materialet Schysst Innebandy. 
Svensk Innebandy har tillsammans med vår partner Pantamera tagit fram inspirationsmaterial som syftar till att hjälpa föreningar att skapa ett schysstare klimat i laget, på matchen och bland publiken. Här hittar ni tre kapitel, Det Schyssta Laget, Schysst Match och Schysst Förebild. Ta del av konkreta tips, roliga och lärorika quiz, reflektionsfrågor och annat som kan vara bra för dig som ledare, styrelsemedlem, utövare eller anhörig.
Sök idrottsmedel
Sök bidrag till er satsning. 
Genom Projektstöd IF kan föreningar söka idrottsmedel för subvention av ledar- och domarutbildning, deltagande på utvecklingsaktiviteter arrangerade av distriktsförbund eller utbildning och processledning i syfte att utveckla er förening. Föreningar kan även söka idrottsmedel för egna satsningar och aktiviteter som syftar till bland annat att rekrytera och behålla, delaktighet och inflytande bland barn- och ungdomar eller tryggare innebandymiljöer. Alla ansökningar görs på IdrottOnline via Svenska Innebandyförbundet.  om vad ni kan söka idrottsmedel för och hur ni gör er ansökan. Läs mer här.
Ta hjälp av en utvecklingskonsulent
Kontakta er utvecklingskonsulent.
En del distriktsförbund har en person som ansvarar för föreningsutveckling. Gå in på ert förbunds hemsida för att ta reda på vem det är och hur ni kan nå personen eller kontakta ert regionala RF-SISU. Det går också bra att höra av sig till Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig på Svensk Innebandy.
2X4A9178
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS