Västerbottens Innebandyförbund har genomfört digitala serieträffar för ungdomslag på röd, blå och grön nivå, gemensamt för både Umeå och Skellefteå i början av oktober månad. Nedan finns information från dessa serieträffar som berörda ledare kan ta del av.

Serieträff för Grön nivå

Powerpoint-presentation från serieträffen

Gemensamma dokument för ungdomsserierna

Ungdomsseriemanualen

Nationella spelformer för blå och grön nivå i Västerbotten

Serieindelningar

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS