Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Regelhandboken

En helt ny regelhandbok

Regelhandboken uppdateras var fjärde år och nuvarande är giltig 2018 till 2022.

Den arbetas fram av Internationella Innebandyförbundets regelgrupp efter att innebandyvärlden haft möjlighet att föreslå nya och förändrade regler. 

Regelhandboken kompletteras av Svenska Innebandyförbundets regeltolkningar och förtydliganden där spelreglerna vid behov tolkas och förtydligas löpande.


Läs Regelhandboken här.