Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Välkommen till Utvecklingsforum 2018

Välkommen till Skånsk Innebandys Utvecklingsforum med efterföljande julbord!
Söndagen den 25 november 2018 kl. 13:00 -  17:00 på Quality Hotel View i Malmö

Förra säsongens verksamhetskonferens blev lyckad med 20 deltagande föreningar och många bra diskussioner om hur vi tillsammans utvecklar skånsk innebandy för att inkludera och behålla fler spelare, ledare, domare och andra föreningsaktiva. Önskemålet efteråt var att på framtida träffar fokusera på några av dessa utmaningar och också att det diskuteras fler konkreta förslag som kan bidra till en positiv utveckling.

Till säsongens konferens har vi lyssnat på önskemålen och fokus denna gång kommer ännu tydligare vara på spelarutvecklingen på röd nivå och uppåt. Vi döper om konferensen till Utvecklingsforum och två konkreta delar vi från Skånes IBF vill diskutera på säsongens forum är en övergångspolicy samt olika möjligheter för motionsinnebandyn i Skåne.

Vi kommer under dagen ha ett antal mindre reflektionsseminarier där ni kommer att få diskutera era tankar tillsammans med varandra och tankarna kommer sedan lyftas i helgrupp. Målet med dagen är att vi genom detta sätt tillsammans kommer fram till konkreta förslag på förändringar som vi kan fortsätta arbeta med under säsongen. På plats under dagen kommer förutom föreningsrepresentanter också finnas representanter från Skånes IBF:s organisation (styrelse, domarkommitté, tävlingskommitté, valberedning och kansli). Dagen avslutas med att vi alla tillsammans äter julbord. 

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta då konferensen är ett viktigt tillfälle för oss att träffas, utbyta tankar och tillsammans bidra till en positiv utveckling i skånsk innebandy. Vi ser gärna flera deltagare från samma förening, företrädesvis föreningsledare t ex ungdomsansvariga, men alla som på något sätt är involverad i spelares utveckling i er förening är välkomna. 


Läs mer om Utvecklingsforum 2018 och anmäl dig här!

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2018-10-04, kl 10:57