Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Uppdaterade direktiv gällande inomhusidrott och närkontakt

Från och med 14/6 gäller nya direktiv gällande inomhusidrott och närkontakt. Nedan beskriver Riksidrottsförbundet de nya direktiven. 

Vad gäller för inomhusidrott?
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar ”när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus”. Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att det innebär att när det inte är möjligt att bedriva idrott utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Vad gäller för idrotter med närkontakt?
Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att myndighetens föreskrifter och allmänna råd kommer att ändras den 14 juni. Bland annat kommer rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare att tas bort. RF:s tolkning är därmed att även idrott där mycket närkontakt förekommer kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens råd följs i övrigt.

Här kan du läsa mer om detta på RF:s sida. 

Skånes Innebandyförbund inväntar nationella riktlinjer anpassade för innebandy från Svenska Innebandyförbundet.   

short_text    Skrivet av Henrik Paulsson 15 juni 2020