Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Uppdaterade direktiv för distriktsmatcher i Skåne (22-02-09)

Dokumenten är senast uppdaterade 22-02-09.  

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort de flesta restriktioner och allmänna råd gällande coronasmittan från och med den 9 februari. Folkhälsomyndigheten har även gjort en så kallad hemställan till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Efter närmare två år med restriktioner lättas därmed de flesta från den 9 februari. Skånes Innebandyförbund har, precis som Svenska Innebandyförbundet, följt myndigheternas rekommendationer genom hela pandemin och fortsätter att göra så även nu, vilket innebär att vår sport till stora delar återgår till det normalläge som var innan pandemin.

För att underlätta förståelsen för vad detta innebär för vår tävlingsverksamhet har vi tagit fram dokument för varje nivå i skånsk innebandy. Vi förväntar oss att de som berörs läser igenom dessa dokument. 

Direktiv för alla nivåer

Senior-/juniornivå

Röd nivå

Blå nivå

Grön nivå

Innebandyn har varit och är fortfarande hårt drabbat av pandemin. Till alla er föreningar, spelare, ledare, domare, funktionärer och publik som kämpat på under pandemitiden vill vi rikta ett gigantiskt tack från Skånes IBFs sida. Ni har visat en stor kärlek till och engagemang för vår innebandy och dessutom har ni stöttat varandra exemplariskt föreningar emellan. Helt enkelt ett otroligt bra jobb av er alla! Förhoppningen nu är att avsluta denna säsong på ett positivt sätt och få vår sport att växa och komma tillbaka ännu starkare än förut.

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2022-02-09, kl 15:09