Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Unga ledarutbildas på spelarutvecklingen

Varje säsong genomför Skånes Innebandyförbund Spelarutvecklingsträffar för spelare på röd nivå, 13-16 år gamla. Vi vill på dessa träffar kunna erbjuda ett mervärde utöver själva innebandyn och som ett led i denna ambition har 15-åringarna på spelarutvecklingen under hösten mötts av ett nytt inslag.

Uppdelat på två träffar har deltagarna blivit utbildade i den uppdaterade Grundutbildningen för barn- och ungdomsledare, som är det första steget på utbildningsstegen i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Totalt har 33 ungdomar från 15 skånska föreningar blivit utbildade. Satsningen är en del av Ett stärkt ledarskap i skånsk innebandy och utbildningen genomförs utan extra kostnad för deltagarna eller föreningarna de tillhör.

— Vi vill ge ungdomarna en möjlighet att få en inblick i hur det är att vara ledare och hur Svensk Innebandy ser på ledarskap. Dels för att väcka intresset hos dem för att själva bli ledare i framtiden, men minst lika viktigt för att ge dem verktyg till att kunna reflektera över hur deras träningar ser ut idag. Dessutom ges de kunskap i hur de som spelare kan uppträda mot sina medspelare för att bidra till samhörighet och en utvecklande idrottsmiljö i sina lag. Vi vill också underlätta för våra skånska föreningar som utan kostnad får nya utbildade unga ledare till sin verksamhet, berättar Ellen Tillman på Skånes IBF.   short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2018-10-17, kl 12:44