Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Trygg Skånsk Innebandy

En trygg skånsk innebandy är en innebandy fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En innebandy där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Det är av yttersta vikt att samtliga aktiva inom den skånska innebandyn känner denna trygghet och inte minst alla barn och ungdomar i vår sport. Det finns hjälp och stöd för föreningar i dessa frågor och på denna sida och dess undersidor har vi samlat värdefull information för att skapa en trygg skånsk innebandy för alla aktiva. Där finns till exempel info om de nya direktiven kring registerutdrag som börjar gälla vid årsskiftet.


short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2019-12-10, kl 15:30