Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Skånes IBFs personal korttidspermitteras

På grund av den pågående coronapandemin och dess inverkan på skånsk innebandy har Skånes Innebandyförbunds styrelse beslutat att korttidspermittera personalen från och med tisdag 1 december. Permitteringen gäller i första hand december ut men kan komma att förlängas. 

– Styrelsen gör en översyn och anpassning av vår verksamhet i en nulägessituation, där bl a korttidspermitteringen är en naturlig del i att värna om verksamheten. Vi har varit i dialog med övriga distrikt i Sverige, och i princip alla har denna fråga på sina bord för tillfället, och några distrikt har redan infört korttidspermittering, säger styrelsens ordförande Henrik Wetterlundh och fortsätter:

– Vi ser med tillförsikt fram emot att i början av 2021 kunna starta en återgång till en normalisering såväl för personalen som för föreningarnas tränings- och serieverksamheter.

Permitteringen kan innebära att det blir något svårare att nå personalen framöver samt att svarstiden på mail kan öka.

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2020-12-03, kl 18:51