Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Satsning på tränare med SIU i praktiken

Skånes Innebandyförbund gör en omfattande satsning på ett stärkt ledarskap i skånsk innebandy. Det innebär att vi i ännu högre grad framöver lägger resurser och fokus på att utveckla våra tränare, föreningsledare och domare. SIU i praktiken är en av de mer omfattande delsatsningarna i ett stärkt ledarskap. 

SIU i praktiken innebär tre träffar för ledare på blå (9-12 år) och/eller röd (12-16 år) nivå i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Samtliga träffar genomförs i idrottshall med instruktör från Skånes Innebandyförbund och fokuserar på det praktiska ledarskapet i enlighet med SIU. Träffarna tar 2-3 timmar per tillfälle och kan genomföras kvällstid en vardag eller på en helgförmiddag. 

Träff 1
Den första träffen genomförs som en Temautbildning för blå respektive röd nivå. Under utbildningen blandas teori och praktik och tanken är att deltagarna ska få så många praktiska tips som möjligt att ta med sig hem och använda i sin dagliga träning. Antal deltagare på en Temautbildning bör vara 10-15 st för högsta kvalitet. Om er förening har tillräckligt många ledare på respektive blå eller röd nivå håller vi den enbart för er, annars går det även utmärkt att två eller flera föreningar deltar på samma utbildning. Tänk på att ni genomför en utbildning med ledare på blå nivå och en utbildning med ledare på röd nivå inför träff 2 och 3. Temautbildningen blir absolut bäst då deltagarna tidigare har genomfört den uppdaterade Grundutbildningen alternativt köpt och läst utbildningsmaterialet för den uppdaterade GU:n.     

Träff 2
Den andra träffen genomförs på föreningens hemmaplan innan, under och efter en träning med ett av er förenings lag på blå eller röd nivå. Ledarna för laget genomför träningen medan de andra ledarna i er förening tittar på träningen tillsammans med en instruktör och diskuterar och reflekterar kring ledarens roll samt träningens innehåll. Denna träff hålls lämpligen 3-6 veckor efter att ni genomfört Temautbildningen. På detta vis får ledarna en möjlighet att testa det de lärt sig på Temautbildningen. 

Träff 3
Den tredje träffen är en uppföljningsträff, som kan hållas på liknande vis som träff 2 eller på annat vis enligt era önskemål. Den genomförs på föreningens hemmaplan och hålls lämpligen som tidigast cirka två månader efter träff 2. 

Kostnad och anmälan
SIU i praktiken erbjuds helt kostnadsfritt för er föreningar tack vare medel från Idrottslyftet. Om ni är intresserade av att anordna SIU i praktiken i er förening kontaktar ni ellen.tillman@innebandy.se så återkommer vi till er.

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2018-10-16, kl 12:34