Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Nominera personer till Skånes Innebandyförbunds styrelse

Valberedningen i Skånes Innebandyförbund vill härmed informera om de personer i distriktsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid årsmötet söndagen den 9 juni 2019 samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval.

Val till distriktsstyrelsen: 

Ordförande (för en tid av 1 år)         

Henrik Wetterlundh, Södra Sandby    (står till förfogande för omval)

Styrelseledamöter (för en tid av 2 år)

Lovisa Engström, Helsingborg            (står ej till förfogande för omval)
Kristin Fransson, Malmö                     (står ej till förfogande för omval)
Stefan Mårtensson, Malmö                 (står ej till förfogande för omval)

Utöver dessa val finns en vakans i styrelsen för fyllnadsval för ett år.

Övriga ledamöter i distriktsstyrelsen; Dan Kromnow, Kristianstad och Pernilla Nielsen, Åstorp har ett år kvar på sina mandatperioder.

Nominering av ytterligare kandidater till distriktsstyrelsen:
Fram till söndagen den 12 maj 2019 har till Skånes Innebandyförbund anslutna föreningar möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster.

Förslagen skickas till Ola Nilsson i valberedningen (se kontaktuppgifter nedan). Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse och bör känna till sin nominering. Detta gäller naturligtvis inte de personer som namnges ovan.

Vi vill också understryka det viktiga i att alla grupper i Skånes Innebandyförbund ska sträva efter balans så att jämställdhet mellan kvinnor och män råder.

/ Valberedningen, Skånes Innebandyförbund

Kontaktuppgifter

Ola Nilsson     
ola.nilsson@innebandy.se
0708-38 13 00

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2019-05-10, kl 18:00