Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

#KeepPlayingFloorball

På grund av det rådande läget i samhället med Coronaviruset har i princip all tävlingsverksamhet och en hel del träningsverksamhet inom idrotten avslutats/pausats. Det är dock fortsatt viktigt med rörelse och vi vill inspirera tränare och spelare med övningar de kan använda på träningar när situationen med Coronaviruset har förbättrats.  

För att inspirera till framtida träningar kommer vi under en period framöver på vår Instagram lägga upp exempel på innebandyövningar som tränare kan genomföra med sina lag. Vi kommer ha olika teman och lägga upp en övning på respektive tema till barn- och ungdomsnivå, grön (7-9år), blå (9-12år) och röd (12-16år). Första temat med övningar kommer publiceras på Instagram på måndag 30/3. Vi hoppas ni tränare får lite ny inspiration med hjälp av dessa övningar till era lags framtida träningar. Vi vill förtydliga att vi står bakom Folkhälsomyndighetens rekommendationer, övningarna som läggs upp ska därmed i första hand ses som inspiration och stöd till framtida träningar som genomförs när läget med Coronaviruset förbättrats. 

Vi kommer även under en period framöver på vår Instagram lägga upp olika innebandytips som alla skånska innebandyspelare kan ta del av. Dessa tips kommer komma ifrån några av våra bästa innebandyspelare i Skåne.

Till sist vill vi se och dela hur du som individ tränar innebandy hemma i vardagsrummet eller ute i trädgården. Använd gärna hashtaggen #KeepPlayingFloorball och tagga oss i inlägg för att vi tillsammans ska kunna sprida inspiration till fortsatt rörelse och innebandy!

För att se oss på Instagram följer ni vårt konto @skanesinnebandy

Vi vill även förtydliga att ni alltid ska följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten kring er innebandy, ni kan läsa om dem här:
Riksidrottsförbundet
Folkhälsomyndigheten

short_text    Publicerat av Ellen Tillman 2020-04-02, kl 13:02