Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Beslut gällande seriespel i Skåne 200325

Skånes Innebandyförbunds representationslagsserier och kval till detsamma ställdes in per 200316 medan övriga serier ställdes in 200313 med anledning av den rådande situationen med covid-19.

Styrelsen för Skånes Innebandyförbund har nu fattat beslut gällande våra distriktsserier enligt följande:

• Ospelade matcher ställs in. Sluttabellerna i våra serier fastställs. Aktuella tabeller är sluttabeller.

• Alla kvalstreck i serietabellerna tas bort. Lag som placerat sig för direktnedflyttning flyttas ned. Lag som placerat sig för direktuppflyttning flyttas upp.

• Eftersom inget kvalspel kommer att genomföras kommer vakansordningen från underliggande serier upprättas efter principen: serieplacering, poängkvot, målskillnadskvot. Undantaget är lag som hade en rimlig möjlighet att undvika degradering vid tiden för att serierna ställdes in. De går alltså före underliggande division i vakansordningen.

• Herrar Div 2 utökas till 14 lag. Serien ska dock ner till sin normala storlek igen säsongen 21/22, d v s 12 lag.

Damer Div 1
1:an flyttas upp till allsvenskan
2-11.an stannar kvar i D1
12:an degraderas till D2

Damer Div 2
1:an flyttas upp till D1
2:an flyttas upp till D1 då nettoförflyttningen mellan Allsvenskan/D1 blev +1.
3-8:an stannar kvar i D2
9:an stannar kvar i D2 eftersom de är först i vakansordningen

Damer Div 3
1-2:an flyttas upp till D2
Övriga lag stannar kvar i D3

Herrar Div 2
10-11 i H1 flyttas ner till H2
1-2:an flyttas upp till H1
3-11.an stannar kvar i H2
12:an degraderas till H3

Herrar Div 3
1:an flyttas upp till H2
2-3:an flyttas upp eftersom H2 är utökad till 14 lag
4-10:an stannar kvar i H3
11:an stannar kvar i H3 eftersom de är först i vakansordningen
12:an degraderas till H4

Herrar Div 4
1:orna flyttas upp till H3
2:an i H4S flyttas upp eftersom de är 2:a i vakansordningen
Övriga lag stannar kvar i H4

Sammanställning över kvalificerade lag och vakanstillsättning hittar ni här.

Vi förstår att det finns föreningar som nu blir besvikna i och med att serieplaceringar inte får avgöras på innebandyplanen. Situationen med Coronavirusets spridning i Sverige gör dock att vi inte kan genomföra de återstående matcher som skulle ha spelats. Vi anser dock att det mest riktiga är att serietabellerna spikas som de är, att upp- och nedflyttningar sker enligt regelverket och som en konsekvens av att kvalet ställts in, att kvalstrecken stryks.

Vi hoppas på förståelse för våra beslut. Det här är en svår och ny situation för oss alla där vi inom innebandyn är en del av ett större sammanhang och det är viktigt att vi alla tar hand om varandra.

short_text    Skrivet av Peter Dahlberg 25 mars 2020