Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Årsmötet 2019: Fyra nya styrelseledamöter i Skånes IBF

Igår genomfördes Skånes Innebandyförbunds Årsmöte 2019. Bland annat valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen.

Årsmötesdagen började med den spännande föreläsningen Vinnande Evenemang där Stefan Svensson från Skåneidrotten pratade bland annat kring kommunikation, organisation och intäkter i samband med föreningars evenemang. 

Efter lunch startade själva Årsmötet med 19 deltagande föreningar, där Smålandsidrottens ordförande Roger Ödebrink valdes till mötesordförande. Fyra nya ledamöter valdes in i Skånes IBF:s styrelse för en tid om två år (från vänster på bilden): 

Roger Stenfeldt, Bunkeflostrand (fyllnadsval för en tid om ett år)
Johan Sandahl, Höllviken
Marie Ålund, Saxtorp 
Claes Lind, Skurup

Sittande ordförande Henrik Wetterlundh valdes om för en tid om ett år medan Mikael Jeppsson, Klagshamn valdes in som ledamot i valberedningen.

Avgående styrelseledamöterna Kristin Fransson och Stefan Mårtensson avtackades (också avgående ledamoten Lovisa Engström var inte närvarande) och såväl verksamhetsplan som budget för verksamhetsåret 2019/20 antogs av mötet. 


Hela protokollet från Årsmötet 2019 finns att läsa här.

     

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2019-06-10, kl 14:16