Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Årsmöteshandlingar till Skånes IBF:s årsmöte 2022

I enlighet med Skånes Innebandyförbunds stadgar finns från och med idag 6/6 samtliga handlingar inför årsmötet 20/6 tillgängliga. Handlingarna länkas till nedan samt finns även på sidan för årsmötet.

Årsmöteshandlingar 

Skånes IBF:s stadgar

Verksamhetsberättelse 21/22

Verksamhetsplan inkl. budget 22/23

Budget 22/23

Budget inkl. resultaträkning 22/23

Skånes IBF:s styrelses förslag till stadgeförändringar

Åstorp/Kvidinge IBS motion "Stärk innebandyns utveckling - underlätta flyttningar mellan lag i samma förening" inkl. Skånes IBFs styrelses kommentar och svar

Kallelse till Årsmötet
Kallelse inklusive förslag på föredragningslista samt fullmakt. 

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2022-06-06, kl 22:09