Fokus Tjejer säsongen 2021/2022

Satsningen Fokus Tjejer påbörjades under säsongen 18/19 med målet att få fler tjejer att börja spela innebandy på grön nivå för att på sikt uppnå en jämställd innebandy i Skåne med lika många spelande tjejer och killar. Satsningen fortsatte under säsongen 19/20 men under förra säsongen 20/21 togs det en paus i satsningen då det inte gick att genomföra med anledning av Covid-19.

Svensk Innebandys syfte är att erbjuda en enkel och rolig sport som alla kan utöva hela livet. Som bidrar till ökad fysisk aktivitet, rörelserikedom och som tar en aktiv roll i att bygga det svenska samhället. Svensk Innebandy har satt upp ett antal övergripande mål till år 2030. Två av dessa mål är:

 • att öka från 116 000 licenserade spelare (2018) till 180 000 licenserade spelare (2030).
 • att öka andelen flick-/damspelare från 30% (2018) till 50% (2030).

Satsningen Fokus Tjejer har hittills genomförts i 13 föreningar i samarbete med oss. Vi har genom skolbesöken visat upp innebandy för hela 1400st tjejer i åk.1-3På prova på-träningarna som har genomförts efter skolbesöken har 236st tjejer tyckt det har varit roligt med innebandy under skolbesöket och velat fortsätta spela innebandy i föreningen.

I föreningarna vi har genomfört Fokus Tjejer med har antingen ett nytt tjejlag startats upp eller så har ett redan befintligt tjejlag blivit en större grupp med tjejer. Utöver nya licenserade spelare till vår sport har vi även genom skolbesöken marknadsfört innebandy där väldigt många tjejer har stött på innebandy för första gången och fått upp ögonen för en för dem helt ny sport.

Inför kommande säsong 2021/2022 vill vi på Skånes Innebandyförbund starta upp vår satsning Fokus Tjejer igen och hjälpa er föreningar som vill att genomföra detta. Nedan beskriver vi vad ni som förening behöver göra för att genomföra Fokus Tjejer samt vad vi som förbund hjälper er med under processen.

Processen för Fokus Tjejer består av skolbesök samt prova på-träning innan det går över i ordinarie verksamhet i er förening.

Skolbesök
Person/personer i er förening åker ut till de skolor i er kommun som vi har bokat in er hos och visar upp innebandy för tjejer i årskurs 1-3. Vid detta tillfälle får tjejerna möjligheten att testa på innebandy vilket förhoppningsvis leder till ett intresse för tjejerna att testa på innebandy fler gånger. Tjejerna får efter denna idrottslektion med sig en folder med information om vad innebandy är samt info om var och när det kommer erbjudas prova på-träningar.

Idrottslärarna på skolan kommer få en pärm med information om vad innebandy är, förenklade innebandyregler och förslag på lekar, övningar och spelmoment som de kan använda sig av på idrottslektioner och fritids.

Prova på-träningar
Inom 1-2 veckor efter att ni har varit ute i skolorna ska tjejerna ha möjlighet att delta på en prova på-träning hos er i föreningen. Om ni redan har ett befintligt tjejlag så kan prova på-träningen vara tillsammans med dem på deras träningstid. Om ni inte har ett tjejlag i denna ålder ska ni starta upp ett nytt lag med egen träningstid. På prova på-träningen ska ni ha ledare på plats som håller i träningen samt så kommer anställd från oss på förbundet finnas på plats och bl.a. dela ut en Fokus Tjejer-tröja till alla nya tjejer som kommer på denna träning.

Genomförande

Förening:

 • Börja med att planera för att kunna starta ett nytt tjejlag på grön nivå.
 • Det behöver finnas träningstid en gång/vecka
 • Ledare som kan hjälpa till i uppstarten innan föräldrar kan ta över som ledare för tjejlaget. Glöm inte att aktivt fråga både tjejernas mammor och pappor om de kan tänka sig att vara en av ledarna för laget.
 • Ta fram en lista på de skolor som finns i ert närområde som ni vill besöka.
 • Kontakta någon i er förening (gärna en tjej/kvinna) som kan genomföra idrottslektionerna under skolbesöken. Tex. finns det några seniorspelare i föreningen som studerar på universitet/högskola som har möjlighet att genomföra dessa besök på dagtid?
 • Under prova på-träningen ska det finnas en person från föreningen som pratar med anhöriga till tjejerna på plats och berättar lite om föreningen, tar kontaktuppgifter, berättar om vad som händer härnäst och svarar på frågor som föräldrarna har.
 • Dokumentera gärna på er hemsida och sociala medier att ni har genomfört Fokus Tjejer för att fler ska ha möjlighet att se att det finns möjlighet att börja spela innebandy hos er. Tagga även oss i dessa inlägg så kan vi även lyfta det på våra sociala medier.

Skånes Innebandyförbund:

 • Enligt den listan med skolor som ni vill besöka så hjälper vi er att kontakta skolorna och boka in datum och tid för skolbesöken.
 • Det finns möjlighet att låna material av oss att använda för skolbesöken och prova på-träningen. Detta material består av 20x innebandyklubbor, 20x innebandyglasögon, koner, västar och bollar.
 • Vi tillhandahåller foldrar med information om innebandy och prova på-träning som ni lämnar ut till de tjejer ni träffar under skolbesöken.
 • Ni får förslag på hur ni ska genomföra idrottslektioner med vilka övningar mm som är bra att genomföra för att presentera innebandy för tjejerna.
 • Person från förbundet finns med på er prova på-träning och hjälper till med träningen samt delar ut Fokus Tjejer-tröja som alla tjejer som kommer till träningen får med sig hem.

Bidrag att söka

Skånes Innebandyförbund kommer fakturera deltagande föreningar för insatserna ovan. Det fakturerade beloppet kan dock föreningarna söka projektstöd IF för, vilket gör att det i praktiken är kostnadsfritt att genomföra Fokus Tjejer. Beloppet som faktureras bestäms i augusti. Tillsammans med fakturan får ni även ut en mall med instruktioner över hur ni ska söka projektstöd i Idrottonline.

Bidrag för större satsning:

För er som förening kan satsningen på Fokus Tjejer medföra andra omkostnader. Det kan till exempel vara att ni vill arvodera en person i föreningen som genomför skolbesöken. Vi vill dock öppna upp för möjligheten att söka projektstöd även för den typen av kostnader, men då behöver kostnaden ingå som en del av en större jämställdhetssatsning. Jämställdhetssatsningen kan till exempel innebära att er styrelse genomför jämställdhetsutbildningen Fifty-Fifty, att ni arbetar med kulturen i er förening tillsammans med Locker Room Talk, att ni arbetar med er värdegrund, eller en egen idé.

Mer information om sökbara medel som stöttning i större satsningar hittar ni här.

Om ni är intresserade av att utöka er satsning kontaktar ni Mikael Jeppsson som är ansvarig för föreningsutveckling så hjälper han er vidare.

Mikael Jeppsson
Skånes Innebandyförbund
mikael.jeppsson@innebandy.se
0703-64 51 01

Om ni vill genomföra Fokus Tjejer i er förening kontaktar ni ansvarig person på Skånes Innebandyförbund, Ellen Tillman, för vidare information och planering av Fokus Tjejer just i er förening.

Ellen Tillman
Skånes Innebandyförbund
ellen.tillman@innebandy.se
0768-58 40 64

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS