Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Föreningsdomare

Föreningsdomare är de domare som föreningen själv har hand om och tillsätter på föreningens egna matcher. 

Som föreningsdomare går du antingen Matchledare eller Ungdomsdomare. 

Föreningen ansvarar för att tillsätta matcher upp till Röd Nivå Flickor/Pojkar C.